Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt fastställt område inom vilket kommunen beslutat att vattenförsörjning och/eller avlopp ska ordnas genom en allmän kommunal VA-anläggning.

Ett verksamhetsområde är till skydd för miljön och/eller människors hälsa. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om inrättande eller utökande av område.

Vad gäller inom ett verksamhetsområde?

Inom området är fastigheternas anslutning obligatorisk. Rättigheter och skyldigheter samt hur man får använda anläggningen regleras genom vattentjänstlagen (LAV) Länk till annan webbplats., kommunens allmänna bestämmelser (ABVA) och VA-taxan. För en ny anslutning börjar du med att skicka in ansökan. Ansökan kallas även för servisanmälan.

I en förenklad beskrivning kan man säga att kommunens tätorter motsvarar antagna verksamhetsområden: Tidaholm, Ekedalen, Kungslena, Dimbo, Folkabo, Madängsholm, Gälleberg och Fröjered. Kontakta oss för detaljerad information om geografiskt antagna gränser.

Vad gäller utanför ett verksamhetsområde?

Utanför ett verksamhetsområde finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken huvudman (kommunen) eller fastighetsägare gällande anslutningar. Utanför området kan fastigheter i vissa fall via avtal ges möjlighet att ansluta till de allmänna ledningarna för vatten och/eller spillvatten. Det prövas individuellt. Vi behöver alltid göra en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på det allmänna ledningsnätet. Kontakta därför kommunen i god tid och lämna in en ansökan. Handläggningstid för nya samfälligheter, befintliga samfälligheter som vill utöka och en fastighet med enskilt avtal är ca 3-6 månader. Särskilda krav kan bli aktuella. Om vi anser att en inkoppling kan ske, upprättas ett avtal mellan huvudman och samfällighet alternativt en fastighetsägare med enskilt avtal.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 maj 2024