Vattenmätare

Vattenmätaren visar hur många kubikmeter vatten du faktiskt använder och ska betala för. Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte fryser sönder eller utsätts för annan åverkan.

Vad är en vattenmätare?

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Kommunen tillhandahåller, äger och monterar vattenmätaren.

Det är bara kommunens personal som har rätt att sätta upp, kontrollera och underhålla vattenmätaren samt att öppna och stänga servisventiler i gatan.

Vår personal bär alltid arbetskläder märkta "Tidaholms kommun" och kan alltid legitimera sig. Skulle du vara tveksam när någon uppger sig komma från oss kan du alltid ringa vår kundtjänst.

Placera din vattenmätare rätt

Vattenmätaren måste skyddas mot både värme och kyla. I utrymmet där den placeras bör det finnas en golvbrunn i händelse av spill eller läckage. Utrymmet runt mätaren ska vara minst 60 cm för att kunna montera och demontera mätaren.

Tänk på följande innan vi kommer och monterar mätaren:

  • Rördragningen ska vara färdig.
  • Konsol ska vara monterad.
  • Det ska finnas en kran för avstängning av vatten både före och efter mätaren.

Avläsning av vattenmätaren

Som fastighetsägare ska du själv minst en gång per år rapportera vattenmätarställningen till oss. Du får ett avläsningskort i brevlådan. Du läser av din vattenmätarställning och kan under en period rapportera via webben, telefon eller genom att sända in kortet per post. Mätarställningen ska anges med fem siffror. Kom ihåg eventuella nollor i början!

När vi fått in uppgifterna görs en beräkning av din årsförbrukning. De flesta kunder faktureras fyra gånger om året. Har du använt mer eller mindre vatten än beräknat justeras det på nästa faktura.

Har du missat att skicka in självavläsningskortet går det bra att när som helst under året lämna din mätarställning direkt till kundtjänst.

Ansvar för vattenmätaren

Kommunen ansvarar för uppsättning och utbyte av mätare enligt gällande revisionstid (utbytestid). I en normal villa sker det var nionde år. Mätare med större kapacitet, i t ex flerfamiljshus och industrier, har kortare revisionstid.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kostnad för utbyte av sönderfrusna mätare debiteras fastighetsägaren enligt gällande VA-taxa.

Har du en ventil LK580 i din fastighet?

Vi vill utfärda en varning för ventil LK580 då ratten till ventilen ”skjutit” likt en champagnekork och därmed orsakat vattenskador.

Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens ansvar och behöver kontrolleras regelbundet så att de vid behov går att stänga tillflödet av inkommande vatten.

För att förebygga vattenskador kräver de flesta försäkringsbolag att det vid inkommande vatten i fastigheten finns fungerande avstängningsventiler. Ventilen av typ LK580 har visat sig ha brister i sin konstruktion och är därför inte godkänd.

Störst risk för läckage i ventilen föreligger vid manövrering, exempelvis vid ett vattenmätarbyte. Flera kommuner och VA-bolag har infört ett förbud mot den här typen av installation. För en säker vattenanläggning i din fastighet rekommenderar vi dig att byta ut konsolen med ventiler till annan modell.

Om du har ventiler av modell LK580, kontakta en VVS-firma för byte. För att kunna genomföra arbetet brukar VVS-firman kunna sköta kontakten med oss för avstängning av inkommande vatten i fastighetens anslutningspunkt. Här hittar du mer information om avstängning och påkoppling av vatten.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:17 februari 2021