Kommunalt vatten

Vi dricker samma vattenmolekyler som dinosaurierna en gång drack och det vatten som vi använder i dag lånar vi av kommande generationer. Jordens vatten förbrukas inte. Det lånas, används och återförs till vattnets eviga kretslopp.

Vattnet som är vårt kommunala dricksvatten i Tidaholm hämtas från källor ur Hökensås. Det pumpas från brunnar vid vattenverket via en doseringspump där natronlut (en lösning av natriumhydroxid och vatten vilken är starkt basisk) och koldioxid tillsätts i mycket små mängder för att höja vattnets pH. Efter det levereras vattnet via högreservoaren och ledningsnätet till en kran nära dig.

För våra kunder i Fröjered levereras vatten som kommer från Vättern och vår leverantör är Borgunda vatten.

Dricksvattnets kvalitet

Dricksvatten är ett av våra mest kontrollerade livsmedel och kvalitetskraven är höga. I Sverige är det Livsmedelsverketlänk till annan webbplats som beslutar om vilka gränsvärden som gäller.

Vattnet vi levererar till kund

PH-värde

8,0

Hårdhet

2,5 dh

Alkalitet

75 HCO3

Vattentryck i tätorten

6 bar

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för dina vattenledningar från huset fram till förbindelsepunkten (finns cirka en halv meter utanför din tomtgräns). Efter förbindelsepunkten/servisen tar kommunen över ansvaret.

Du har ansvaret för att vattenmätaren finns uppsatt på skyddad plats.

Kontakt

VA / Renhållning

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Jourtelefon vid driftstörningar

Telefon: 0703-31 60 86

Jourtid: Vardagar 16-07 samt helger

Benny Fredriksson

Driftledare vattenverk

Telefon: 0502-60 60 90

E-post: benny.fredriksson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 september 2019