Vindkraft i Tidaholm

I november 2010 antog Tidaholms kommunalfullmäktige en översiktsplan för vindbruk i kommunen. I planen redovisas vilka områden kommunen prioriterar för uppförande av vindkraftverk och vilka områden som anses olämpliga.

45 vindkraftverk

Planen utgör ett viktigt underlag för bygglovsgivning från kommunen och tillståndsgivning från länsstyrelsen vid ansökan om uppförande av vindkraftverk. Enligt planen får ca 45 vindkraftverk sättas upp vilket motsvarar ungefär 243 GWh vindenergi.

Här nedan kan du ladda ned vindbruksplanen och olika utlåtande om den.

Ny vindbruksplan

Tidholms kommun håller på att ta fram en ny vindbruksplan. Mer om detta hittar du under Samhällsplanering - Översiktsplan.

Kontakt

Enhet Hållbar Utveckling

Miljöinspektör

Telefon: 0502-60 60 10

E-post: samhallbyggnad@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 augusti 2023