Solenergi

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förnybar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Ett självklart val som vinner i längden.

Med ökande miljöproblem och stigande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet, antingen som solvärme eller med hjälp av solceller.

Lönsamhet

Eftersom solcellerna tillför elenergi minskar ditt behov av att köpa el. Du kan också få intäkter från den sålda överskottselen när solen skiner.

Hur lönsamt det är att installera solceller beror på kostnaden för anläggningen och på det framtida elpriset. Det beror också på hur mycket av elen du använder själv i huset, eftersom det kostar mer att köpa el än du får när du säljer el.

Skattereduktion för grön teknik

Från och med den 1 januari 2023 är det mer förmånligt att installera solceller som låter dig generera egen elektricitet. Avdraget på fakturan höjs från 15 till 20 procent, om du har tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot.

Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner tidigare har kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik Länk till annan webbplats. är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Bygglov

Solceller kan installeras på tak, fasad eller mark. Du kan behöva ansöka om bygglov. Kontakta kommunens bygglovshandläggare i god tid för att få reda på vad som gäller.

Även i de fall där bygglov inte krävs, finns det krav i plan- och bygglagen på hur din installation får utformas. När man gör ändringar på ett hus ska hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Du kan läsa mer om varsamhets- och utformningskrav på Boverket sidor om installation av solceller. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Thomas Bengtsson

Energi- och klimatrådgivare

Telefon: 0705-31 03 24

E-post: energiradgivare@tidaholm.se

Besök bokas per telefon eller e-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:27 oktober 2023