Solenergi

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förnybar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Ett självklart val som vinner i längden.

Med ökande miljöproblem och stigande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet, antingen som solvärme eller med hjälp av solceller.

Lönsamhet

Då en solenergianläggning har en försumbar driftskostnad att ta hänsyn till bestäms energipriset av kapitalkostnaden. En låg ränta och en lång amorteringstid ger ofta bra lönsamhet. Till skillnad från andra energislag är solenergin helt gratis när anläggningen är betald.

Stöd till solcellsanläggningar

Boverket administrerar statliga stöd för installation av solcellsanläggningar. Kontakta energi- och klimatrådgivaren för mer information.

Kontakt

Thomas Bengtsson

Energi- och klimatrådgivare

Telefon: 0705-31 03 24

E-post: energiradgivare@tidaholm.se

Besök bokas per telefon eller e-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:23 april 2019