Anpassad grundskola, Hellidsskolan åk 7-9

Anpassad grundskola vid Hellidssskolan tar emot elever i årskurs 7-9

Om den anpassade grundskolan på Hellidsskolan

På den anpassade grundskolan arbetar i år en pedagog och två klassassistenter. Vid behov kan eleverna också ha personliga assistenter.

På Hellidsskolan finns en anpassad grundskola 7-9:1. Klassen samverkar med grundskolan och deltar i passande gemensamma aktiviteter och dagar.

Kontaktuppgifter till den anpassade grundskolan vid Hellidsskolan

Funktion

Kontaktuppgifter

Rektor: Jessica KarlssonBiträdande rektor: Magdalena Johansson

telefon: 0502‑60 68 14
e-post: jessica.karlsson@tidaholm.se


telefon: 0502-60 61 23

e-post: magdalena.johansson@tidaholm.se

Skoladministratör: Fata Viden

telefon: 0502-60 68 13
e-post: fata.viden@tidaholm.se

Besök & leverans

Hellidsskolan, von Essens väg 40,

522 35 Tidaholm

Post

Hellidsskolan, 522 83 Tidaholm

Sjukanmälan

digitalt via SchoolSoft


Läsårsdatum

Anpassad grundskola har terminstart, skolavslutning och lovdagar på samma dagar som Hellidsskolan och övriga grundskolor i kommunen. Här kan du läsa mer om aktuella läsårsdatum.

SchoolSoft

Den anpassade grundskolan använder lärplattformen SchoolSoft för att kommunicera och dela information med elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Som vårdnadshavare kan du bland annat kommunicera direkt med ditt barns lärare samt läsa de nyheter och dokument som skolan publicerar. Vänd dig till ditt barns klassföreståndare för mer information om inloggningsuppgifter till SchoolSoft.

Elevinflytande

På anpassad grundskola finns ett elevråd som består av två representanter från varje klass. Representanterna i varje klass tar med sig frågor från klassråden till elevrådet och redovisar sitt arbete i elevrådet på nästkommande klassråd. Två frågor som återkommer vid varje elevråd är hur eleverna mår i klasserna samt önskemål från elever.

Kontakt

Jessica Karlsson

Rektor

Telefon: 0502-60 68 14

E-post: jessica.karlsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 april 2024