Anpassad grundskola, Forsenskolan åk 1-6

Anpassad grundskola vid Forsenskolan tar emot elever i årskurs 1-6.

Om den anpassade grundskolan vid Forsenskolan

På Forsenskolan finns anpassad grundskola. Den anpassade grundskolan är till för de barn och ungdomar som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans betygskriterier.

Anpassad grundskola erbjuder en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. En klass i den anpassade grundskolan är en liten grupp elever med hög personaltäthet. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. Den anpassade grundskolan har dock en egen läroplan och arbetar mot de betygskriterier som finns i denna. Eleverna läser inriktning ämnen eller ämnesområden.

Den anpassade grundskolan har en fin samverkan med grundskolan Forsen och deltar i de temadagar, idrottsdagar och övriga aktiviteter som passar alla elever.

Kontaktuppgifter till den anpassade grundskolan vid Forsenskolan

Funktion

Kontaktuppgifter

Rektor: Hans Engvall

telefon: 0502‑60 69 05
e-post: hans.engvall@tidaholm.se

Skoladministratör: Maria Ljungström

telefon: 0502-60 61 30
e-post: maria.ljungstrom@tidaholm.se

Arbetsrum anpassad grundskola

telefon: 0502-60 61 27

Besök & leverans

Forsenskolan, Forsgatan 7, 522 32 Tidaholm

Post

Forsenskolan, 522 83 Tidaholm

Sjukanmälan

görs digitalt via SchoolSoft


Läsårsdatum

Den anpassade grundskolan har terminstart, skolavslutning och lovdagar på samma dagar som Forsenskolan och övriga grundskolor i kommunen. Här kan du läsa mer om aktuella läsårsdatum.

SchoolSoft

Den anpassade grundskolan använder lärplattformen SchoolSoft för att kommunicera och dela information med elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Som vårdnadshavare kan du bland annat kommunicera direkt med ditt barns lärare samt läsa de nyheter och dokument som skolan publicerar. Vänd dig till ditt barns klassföreståndare för mer information om inloggningsuppgifter till SchoolSoft.

Elevinflytande

På den anpassade grundskolan finns ett elevråd som består av två representanter från klassen. Representanterna tar med sig frågor från klassråden till elevrådet och redovisar sitt arbete i elevrådet på nästkommande klassråd. Två frågor som återkommer vid varje elevråd är hur eleverna mår i klasserna samt önskemål från elever.

Kontakt

Hans Engvall

Rektor

Telefon: 0502‑60 69 05

E-post: hans.engvall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 april 2024