Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Kommunens ansvar vid dödsfall

Vid dödsfall har kommunen, enligt begravningslagen och ärvdabalken, ansvar för att i vissa fall beställa begravning, förvalta dödsboet, besluta om dödsboanmälan och lämna ekonomiskt bistånd till begravningskostnad.

Beställa begravning och förvalta dödsbon

När någon avlidit och det inte finns anhöriga eller andra närstående som kan ansvara för att beställa begravning så är det kommunen som ansvarar för det.  Kommunen har i vissa fall också det yttersta ansvaret för att förvalta dödsbon tills man hittar dödsbodelägare.

Dödsboanmälan

När tillgångarna i dödsboet på dödsdagen bara räcker till kostnaderna för begravningen, och andra utgifter med anledning av dödsfallet, finns möjlighet att få ett beslut om dödsboanmälan från kommunen.

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten enligt socialtjänstlagen.

Bouppteckning

När någon avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

Normalt ska en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter skickas till skatteverket för registrering.

Om du anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, till exempel en begravningsbyrå eller juridisk byrå, får du all hjälp där.

Gör du bouppteckningen själv behöver du läsa Skatteverkets broschyr och använda deras blankett för bouppteckning. Länk till Skatteverkets webbplats med broschyren och blanketten för bouppteckning finns under "Dokument och länkar" nedan.

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten enligt socialtjänstlagen.

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan man ansöka om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten för en enkel begravning och gravsten.

Begravningsombud

Länsstyrelsen skall förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingarna inom Svenska kyrkan tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan i frågor som rör begravningsverksamheten. Verksamhetsområdet för ett ombud omfattar församlingarna inom en kommun.

Begravningsförrättare

Tidaholms kommun har inte någon borgerlig begravningsförrättare. Vi hänvisar därför till att ta kontakt med en begravningsbyrå.

Begravning, strö ut aska

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett vilken religions- eller kyrkotillhörighet man har. Det gäller också om man inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet.

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor. De flesta väljer att anlita en begravningsbyrå för de praktiska arrangemangen. Du kan även ordna hela eller delar av begravningen själv. Begravning, även kallat jordfästning, är en ceremoni inför gravsättningen av den avlidne.

Söka tillstånd om att strö ut aska

Tillstånd om att strö ut aska efter avliden person söks hos Länsstyrelsen.

Kontakt

Socialförvaltningen

Telefon: 0502-60 62 20

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:6 december 2023