Arbetsmarknadsenheten

Tidaholms kommun erbjuder råd, stöd och meningsfull kompetenshöjande sysselsättning för dig som behöver stöd att komma ut i arbetslivet.

För alla insatser inom arbetsmarknadsenheten gäller att man blir hänvisad hit från socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. En individuell handlings- och utvecklingsplan tas fram tillsammans med dig för att komma vidare mot dina mål.

Arbetsträning och praktik

Arbetsträning med olika yrkesinriktningar finns för att du, i olika steg, ska kunna prova dig fram. En arbetsträning leder ofta vidare till praktik inom kommunen eller i näringslivet och eller till utbildning inom yrkesområdet. Du kan tillexempel få prova att arbeta inom café, administration, lager, handel eller industri.

Praktik anordnas så långt det är möjligt utifrån dina önskemål och matchning mot en arbetsgivare. Som praktikant får du en bra inblick i arbetslivet, pröva på nya och olika yrken. Du får både kunskaper och referenser.

Kontakt

Funktion

Kontaktuppgifter

Arbetshandledare AME Produktion

Telefon: 0502-60 64 89, 60 62 99

Arbetskonsulent praktiksamordnare

Telefon: 0502-60 64 86

Besök

Ulvestorpsgatan 5

 

Utredning

Har du varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid kan utredningsverksamhet inom kommunens arbetsmarknadsenhet vara vägen tillbaka. Här samarbetar arbetsförmedlingen, föräkringskassan, individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadsenheten, närhälsan och öppenvårdspsykiatrin för att stötta dig i vägen till arbete eller studier.

Ansökan görs tillsammans med en handläggare som ser behovet.

Kontakt

Funktion

Kontaktuppgifter

Arbetshandledare

Telefon: 0502-60 64 81

Besök

Ulvestorpsgatan 5

Pyramiden - arbetslivsrehabilitering

Pyramidens verksamhet riktar sig till personer som av olika anledningar är i behov av arbetsmarknadsenhetens insatser och stöd. Fokus ligger på att stärka individen för att kunna gå vidare till arbetsmarknad eller studier.

Pyramiden har öppet tre dagar i veckan och består av gruppverksamhet där skapande, hälsa och samspel står i centrum.

Kontakt

Funktion

Kontaktuppgifter

Arbetsledare

Telefon: 0502-60 64 26

Samordnare

Telefon: 0502-60 69 11

Öppettider

Måndag, onsdag och fredag kl. 9-12

Besök

Ulvestorpsgatan 5

Bryggan

Bryggan är till för dig mellan 19-29 år som har en funktionsnedsättning och erhåller aktivitetsersättning. Det är ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten i Tidaholm. Syftet är att skapa ett effektivt arbetssätt för att hjälpa och öka arbetsförmågan hos unga vuxna.

Kontakt

Funktion

Kontaktuppgifter

Samordnare

Telefon: 0502-60 62 69

 

Ung Arena 9.0

Ung Arena vänder sig till dig mellan 15-24 år som inte studerar eller arbetar men vill komma igång med studier eller arbete.

På Ung Arena kan du få hjälp med coaching av en personlig mentor, få information och snabb kontakt med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolan och andra av kommunens aktörer. Vi kan hjälpa dig att ta reda på vilka alternativ som passar dig för att du ska kunna ta dig vidare mot jobb eller studier.

Det finns möjlighet att göra praktik eller kanske testa en prova-på-utbildning som olika kommuner i Skaraborg anordnar. Du kan få hjälp med att skriva ett CV och personligt brev.

Ung Arena som är ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden) och handlar även om att utveckla samarbetet mellan nio olika kommuner i Skaraborg samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att öka möjligheter för unga att komma närmare sitt mål.

Kontakt

Funktion

Kontaktuppgifter

Projektledare

Telefon: 0502-60 69 11

Öppettider

Torsdag kl. 13-15

Besök

Fredsgatan 4

Kontakt

Thina Lindberg

Enhetschef

Telefon: 0502‑60 63 43

E-post: thina.lindberg@tidaholm.se

Besök: Ulvestorpsgatan 5

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 januari 2019