Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) erbjuder stöd till de invånare i Tidaholms kommun som behöver stöttning för att närma sig arbete. Vid inskrivning på AME genomförs en kartläggning och utifrån den utformas en individuell handlingsplan.

För att ta del av Arbetsmarknadsenhetens insatser måste du bli hänvisad hit från socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Det är din aktuella handläggare som tillsammans med dej kan göra en ansökan till AME.

Inriktningar på AME är följande.

Arbetsförberedande insatser

Hälsofrämjande aktiviteter, språkträning, motivationshöjande samtal, arbetsträning inom AME produktion, kreativ verksamhet.

Arbetsinriktade insatser

Jobbsökaraktiviteter, arbetsträning/arbetsprövning inom AME produktion, hälsofrämjande aktiviteter, språkträning, extern praktik/arbetsträning, studie- och yrkesförberedande insatser, individuella samtal.

Kontakt

Anneli Kemmeter

Enhetschef

Telefon: 0502‑60 62 31

E-post: anneli.kemmeter@tidaholm.se

Besök: Broholmsgatan 5

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:24 augusti 2021