Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) finns till för de invånare i Tidaholms kommun som behöver stöttning för att närma sig arbete. När någon skrivs in på AME genomförs en kartläggning och utifrån den utformas en individuell handlingsplan. Det gör att stödet alltid anpassas utifrån individens behov.

För att ta del av Arbetsmarknadsenhetens insatser måste du bli hänvisad hit från socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. Din handläggare och du gör en ansökan tillsammans.

Våra insatser

AME erbjuder både arbetsförberedande insatser och arbetsinriktade insatser.

Arbetsförberedande insatserna kan vara hälsofrämjande aktiviteter, språkträning, motivationshöjande samtal och kreativ verksamhet.

Arbetsinriktade insatser är aktiviteter som förbereder dig att söka jobb, arbetsträning eller arbetsprövning inom AME produktion, extern praktik eller arbetsträning samt andra studie- och yrkesförberedande insatser.

AME Produktion

Produktionen är en praktisk verksamhet som är anpassad för att deltagare ska kunna utföra både enklare och svårare arbetsuppgifter. Syftet är att få deltagarna att närma sig arbetsmarknaden. Verksamheten har tillgång till ett gediget snickeri, enklare metallverkstad och syavdelning. Här tillverkas produkter på uppdrag, främst av kommunens egna verksamheter. Vi är också med och bidrar till ett hållbart Tidaholm genom vårt arbete med cirkulära möbler. AME produktion utför enklare också enkla legoarbeten från lokala företag, exempelvis montering, kvalitetskontroll, sortering, emballering och paketering.

Kontakt

Öppettider

Måndag-fredag kl. 7.30-16

Avvikande öppettider i jul:

Fredag 23/12 - söndag 1/1 stängt.

2-4/1 öppet kl. 7.30-16

5/1 kl. 7.30-12

Evelina Holmbäck

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten

Telefon: 0502-60 62 31

E-post: evelina.holmback@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:4 juni 2024