Börja skolan

Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Det finns förskoleklasser vid samtliga grundskolor i Tidaholms kommun.

Du som vårdnadshavare kan lämna önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras så kallat skolval. Om antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste barn- och utbildningsförvaltningen bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.

Mer information om dessa bedömningsgrunder hittar du i dokumentet Information om förskoleklass och fritids 2022 som finns längst ner på denna sidan. I dokumentet hittar du även information om hur du överklagar ett skolplaceringsbeslut samt annan viktig information som är viktig för dig som vårdnadshavare att känna till när ditt barn ska börja förskoleklass .

Beslut om skolplacering kan komma att bli försenad

Vi har tidigare lämnat information om att du som vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass hösten 2022 ska få ett skolplaceringsbeslut under februari. På grund av rådande situation kring Covid-19 kan det komma att dröja till mars innan skolplaceringsbesluten kommer. Besluten skickas per post hem till dig som vårdnadshavare.

Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: barnomsorg@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:25 januari 2022