Börja skolan

Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Det finns förskoleklasser vid samtliga grundskolor i Tidaholms kommun.

Du som vårdnadshavare kan lämna önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras på, så kallat skolval. Om antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste barn- och utbildningsförvaltningen bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.

Mer information om dessa bedömningsgrunder hittar du i dokumentet Information om förskoleklass och fritids 2024 som finns längst ner på denna sidan. I dokumentet hittar du även annan viktig information för dig som vårdnadshavare att känna till när ditt barn ska börja förskoleklass.

Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: barnomsorg@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 november 2023