Börja skolan

Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Det finns förskoleklasser vid samtliga grundskolor i Tidaholms kommun.

Du som vårdnadshavare kan lämna önskemål om vilken skola ditt barn ska placeras. Om antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste barn- och utbildningsförvaltningen bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan. Mer information om dessa bedömningsgrunder och att börja förskoleklass hittar du i dokumentet längst ner på sidan.

Föräldramöte

Vanligtvis brukar du som förälder bjudas in till ett föräldramöte under november men på grund av rådande situation med anledning av Covid-19 kommer denna information i år lämnas digitalt.

Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: barnomsorg@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 september 2021