Barnomsorg på obekväm arbetstid

Målgruppen för barnomsorg på obekväm arbetstid är barn till ensamstående föräldrar med arbetstider på kvällar/nätter och sammanboende föräldrar där båda har sådana arbetstider. Med sammanboende föräldrar jämställs föräldrar som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är vårdnadshavare till barnet.

Vilken förskola erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid?

Från höstterminen 2021 erbjuder kommunen barnomsorg på obekväm arbetstid på Hellidens förskola.

På vilka dagar och tider erbjuds barnomsorg på obekväm arbetstid?

  • Kvällar: Måndag - fredag mellan 18.30 och 21.45.
  • Natt: Måndag - torsdag mellan 18.30 och 07.30 (tom. 07:30 fredag morgon).

Vad krävs för att få barnomsorg på obekväm arbetstid?

Föräldrar som ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid ska visa att denne annars riskerar att förlora möjligheten till försörjning, att behovet är regelbundet och vid minst fyra tillfällen under en månad. Kommunen gör i varje enskilt fall en prövning av förälders/föräldrarnas rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Hur ansöker jag om barnomsorg på obekväm arbetstid?

Du gör din ansökan i kommunens e-tjänst för ansökan till barnomsorg. Under ansökan kommer du få svara på en fråga om du är i behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. (Du ska också skicka intyg till barn- och utbildningskontoret).

Vilka intyg krävs från min arbetsgivare och vart skickar jag dem?

  • Arbetstidsschema för minst fyra veckor framåt.
  • Intyg från arbetsgivaren som visar att det inte går att ordna arbetstidsbyte

Skickas till: Tidaholms kommun, Barn- och utbildningskontoret.

Om jag blir sjukskriven får mitt barn fortfarande lämnas på obekväm arbetstid?

Om förälder blir sjukskriven omprövas beslutet om placering i barnomsorg på obekväm arbetstid.

Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: barnomsorg@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:27 mars 2024