Riskbruk och missbruk

Riskbruk och missbruk är något man kan behöva hjälp att komma ur. Det kan gälla alkohol, narkotika, tabletter eller spelproblem.

Har du, eller känner du någon, som använder alkohol/narkotika/spel om pengar på ett sätt som orsakar problem kan du kontakta socialtjänsten. Verksamheten är kostnadsfri och bygger på frivillighet.

Socialtjänsten i Tidaholm har en öppenvårdsgrupp som erbjuder evidensbaserad behandling på hemmaplan.

Du är välkommen att kontakta oss både om du är orolig för någon i din närhet eller om det är du själv som behöver någon att prata med.

Socialtjänsten har som ambition att kunna ta emot alla som söker hjälp för sitt missbruk senast dagen efter att den första kontakten har skett.

Öppenvårdsgrupp

Öppenvårdsgruppen i Tidaholm erbjuder följande behandling för missbruk/beroende:

Motiverande samtal

Återfallsprevention

CRA (community reinforcement approach)

A-CRA (adolesent community reinforcement approach) för ungdomar/unga vuxna

Till spelfriheten

Ovanstående stöd föregås av kontakt med handläggare som beviljar behandlingen.

Stöd utan beslut:

Råd och stöd kan Du ansöka om både som anhörig eller om du har funderingar på hur du konsumerar alkohol/narkotika/spel om pengar. Råd och stöd kan ske anonymt via telefon eller fysiska möten vid max fem tillfällen. Ingen dokumentation förs vid dessa samtal.

ACT (Acceptance and commitment therapy) -kontakta Öppenvården för mer information vid risk/missbruk.

Länk till kurser och metoder som du kan anmäla dig till finns längst ner på sidan.

Stöd till anhöriga

För dig som blir påverkad av en närståendes missbruk/beroende:

Råd och stöd

CRAFT- anhörigstöd i grupp eller enskilt

BRA-samtal – till barn och ungdomar mellan 7-18 år

ACT (Acceptans commitment therapy) -hjälpsamt för dig som känner stress och oro på ett sätt påverkar dig negativt.

Anhörigstöd ges utan beslut och är kostnadsfritt.

Länk till kurser och metoder som du kan anmäla dig till finns längst ner på sidan.

Mini-Maria

Är du 13-21 år? Har du frågor eller problem som rör alkohol, droger eller spel om pengar? Då är du välkommen till Mini-Maria. Även du som närstående är välkommen att kontakta oss.

Länk finns längst ner på sidan.

Stödgrupp för spelberoende

Spelberoendegruppen är en ideell organisation som hjälper personer som befinner sig i spelmissbruk och anhöriga till personer med spelmissbruk. Kontakta socialtjänsten för mer information.

Kontakt

Socialkontoret

Telefon: 0502-60 62 20

E-post: ifomyndighet@tidaholm.se

Postadress: Socialförvaltningen, Tidaholms kommun, 522 83 TIDAHOLM

Socialjouren

Telefon: 0500-49 74 21, 0500-49 74 22

Telefontider: mån-tor kl. 17-23, fre kl. 16-01, lör kl. 15-01, sön kl. 15-23

SOS-alarm

Övrig tid

Telefon: 112

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:10 juni 2024