Utvecklingsprojekt

Tidaholms kommun arbetar aktivt med olika utvecklingsprojekt så att Tidaholm ska vara en bra kommun att leva, verka och bo i. Här hittar du några av utvecklingsprojekten.

Bilden av Tidaholm

En projektgrupp bestående av representanter från kommunen fick 2017 i uppdrag av politiken att identifiera Tidaholms varumärke. Med hjälp av tidaholmarnas egna idéer och åsikter hoppades man komma fram till hur man kan profilera kommunen på bästa sätt.

Bilden av Tidaholm

Man ville i projektet skapa "Bilden av Tidaholm". Förhoppningen var att i framtiden kunna profilera Tidaholm på ett tydligare och bättre sätt och att kommunen i och med detta skulle bli en ännu bättre plats för boende, företagare och besökare. Projektet kördes parallellt med kommunens dåvarande arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

Tidaholmsandan

Projektets första del blev klar 2018, att identifiera Bilden av Tidaholm. Det man då kom fram till var Tidaholmsandan, en slags värdegrund, och för att beskriva den har man använt sig av kommunvapnet.

Tidaholmsandan står för:

  • Lågan- vi har idéerna och kraften att förverkliga
  • Kugghjulen –vi jobbar tillsammans för Tidaholm
  • Ugglan- vi är nyfikna och lär oss ständigt nytt


I framtiden jobbar man för ett levande Tidaholm. För att skapa detta har man lagt till fyra ledstjärnor/fokusområden. Varje ledstjärna/fokusområde har fått en djupare beskrivning:

  • Rikt på upplevelser- Tidaholms industrihistoria. Naturnära aktiviteter och ett händelserikt centrum och landsbygd. 
  • Företagsamma människor- Bra villkor för företagande. En företagsam kultur. Många nya företag startas. 
  • Tryggt och enkelt liv- En trygg miljö att vistas i. Den lilla platsens fördelar. En stimulerande fritid. 
  • Tidaholm i världen- En del i en stark region. Människor väljer Tidaholm. Tar oss an globala utmaningar.

Arbetet som nu återstod var att jobba vidare med den varumärkesplattform som skulle komplettera Tidaholmsandan och ett levande Tidaholm samt att ta fram en varumärkesstrategi. I den skulle man ge förslag på hur, till vem och när man ska kommunicera detta.

Projektrapport- Bilden av Tidaholm Pdf, 3.8 MB.

Kontakt

Bård Tollig Larsson

Kommunikatör

Telefon: 0502- 60 69 40

E-post: bard.larsson@tidaholm.se

Outdoor Hökensås

Outdoor Hökensås Länk till annan webbplats. startade som ett Leaderprojekt. Det är de fyra kommunerna Hjo, Habo, Mullsjö och Tidaholm som samarbetar kring Hökensås för att ta gemensamt grepp om området som lockar många besökare varje år. Projektet startade mars 2017 och avslutades i december 2018. Inom projektet gjordes en kartläggning av aktörer i området samt en analys utifrån insamlat material. En karta (både fysisk och digital) togs fram över hela området med syfte att visa upp utbudet för besökare på ett samlat sätt. Projektet är avslutat men kommunerna är överens om att en fortsättning av samarbetet bör ske då området är en viktig reseanledning till trakten och att det finns en stor utvecklingspotential i området. Därför beslutades under 2019 att kommunerna ska fortsätta arbeta i nätverket och en fyraårsplan har tagits fram med åtgärder för det fortsatta samarbetet mellan kommunerna och aktörerna i området. Planen är baserad på de resultat som framkom i projektanalysen som gjordes 2018. Under 2020 ska två nätverksträffar genomföras med fokus på digital marknadsföring.

Kontakt

Antonia Karlsson

Ansvarig för turism- och besöksverksamhet

Telefon: 0502- 60 61 53

E-post: antonia.karlsson@tidaholm.se

Stadskärnans utveckling

En ny ”Vision och strategi för stadskärnans utveckling” har tagits fram som ska visa riktningen i hur vi i Tidaholm vill utveckla vår stadskärna. Detta är en del av det pågående arbetet för att QM-certifiera stadskärnan. QM är en kvalitetsmärkning för samverkansorganisationer i centrum och stadskärnor som Svenska Stadskärnor erbjuder som ett verktyg för att säkerställa långsiktighet i samverkansprocesserna i en stad.

Stadskärnan i Tidaholm är en stor tillgång för den samlade utvecklingen i vår kommun. Såväl tidaholmare som besökare värdesätter den för upplevelser, möten och lättillgänglig shopping. Stadskärnan är också en viktig arena för företagande i Tidaholm genom sitt rika utbud av handels- och tjänsteföretag. Tillsammans utvecklar vi stadskärnan och skapar livet mellan husen.

Under våren 2019 pågick ett arbete med att ta fram visuella visionsbilder för Tidaholms stadskärna. För att ta fram innehållet till bilderna har Tyréns, med Tomas Kruth i spetsen fått uppdraget att leda processen. För att få en bred förankring genomfördes workshops, intervjuer m.m.

Strategi- Stadskärnans utveckling Pdf, 1008.7 kB.

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502- 60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se

Internationellt samarbete

Tidaholm och Skaraborg har ett näringslivssamarbete med staden Rockford och området Midwest i USA. Syftet är att hjälpa lokala företag i Skaraborg att hitta kontakter i USA och även vara en väg in för Amerikanska företag som vill hitta kontakter i Sverige.

Samarbete med Rockford Länk till annan webbplats.

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502- 60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se

Tidaholms Platsvarumärke

Näringslivsenheten i Tidaholms kommun fick i uppdrag av politiken att under 2018-2019 ta fram Tidaholms Platsvarumärke, detta som en följd av förprojektet Bilden av Tidaholm. Den strategiska kommunikationsbyrån Identx fick i uppdrag att under våren 2019 leda processen tillsammans med arbetsgrupp och styrgrupp för projektet. Ett platsvarumärke har nu tagits fram och lanserades 25 april 2019.

Varför ett platsvarumärke?

Platsvarumärkesarbetet syftar till att stärka Tidaholms konkurrens- och attraktionskraft så att fler väljer att bo, besöka och driva företag i Tidaholm. Ett plastvarumärke ägs av alla som bor och verkar på en plats. Tidaholms platsvarumärke skapar synlighet för Tidaholm som plats och ska sedan användas av boende, företagare och besökare samt föreningsliv och kommunala tjänstepersoner som marknadsföring, vilket bidrar till Tidaholms attraktionskraft.

Läs allt om Tidaholms Platsvarumärke

platsentidaholm.se Länk till annan webbplats. hittar du information om Platsvarumärket och hur du kan använda det. Där finns även kontaktuppgifter om du vill veta ännu mer, tveka inte att höra av dig. 

Kontakt

Bård Tollig Larsson

Kommunikatör

Telefon: 0502- 60 69 40

E-post: bard.larsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 april 2024