Utvecklingsprojekt

Tidaholms kommun arbetar aktivt med olika utvecklingsprojekt så att Tidaholm ska vara en bra kommun att leva, verka och bo i. Här hittar du aktuella utvecklingsprojekt just nu.

Bilden av Tidaholm

En projektgrupp bestående av representanter från kommunen har fått i uppdrag av politiken att identifiera Tidaholms varumärke. Med hjälp av tidaholmarnas egna idéer och åsikter hoppas man komma fram till hur man kan profilera kommunen på bästa sätt.

Bilden av Tidaholm

Man vill i projektet skapa "bilden av Tidaholm". Förhoppningen är att i framtiden kunna profilera Tidaholm på ett tydligare och bättre sätt och att kommunen i och med detta ska bli en ännu bättre plats för boende, företagare och besökare. Projektet körs parallellt med kommunens pågående arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

Tidaholmsandan

Projektets första del är nu klart, att identifiera Bilden av Tidaholm. Det man hittills kommit fram till är Tidaholmsandan, en slags värdegrund, och för att beskriva den har man använt sig av kommunvapnet.

Tidaholmsandan står för:

  • Lågan- vi har idéerna och kraften att förverkliga
  • Kugghjulen –vi jobbar tillsammans för Tidaholm
  • Ugglan- vi är nyfikna och lär oss ständigt nytt


I framtiden jobbar man för ett levande Tidaholm. För att skapa detta har man lagt till fyra ledstjärnor/fokusområden. Varje ledstjärna/fokusområde har fått en djupare beskrivning:

  • Rikt på upplevelser- Tidaholms industrihistoria. Naturnära aktiviteter och ett händelserikt centrum och landsbygd. 
  • Företagsamma människor- Bra villkor för företagande. En företagsam kultur. Många nya företag startas. 
  • Tryggt och enkelt liv- En trygg miljö att vistas i. Den lilla platsens fördelar. En stimulerande fritid. 
  • Tidaholm i världen- En del i en stark region. Människor väljer Tidaholm. Tar oss an globala utmaningar.

Arbetet som nu återstår är att jobba vidare med den varumärkesplattform som ska komplettera Tidaholmsandan och ett levande Tidaholm samt att ta fram en varumärkesstrategi. I den ska man ge förslag på hur, till vem och när man ska kommunicera detta.

Projektrapport- Bilden av TidaholmPDF

Kontakt

Svante Schultz

Kommunutvecklare (måndagar och tisdagar)

Telefon: 0502- 60 69 25

E-post: svante.schultz@tidaholm.se

Outdoor Hökensås

Outdoor Hökensås är ett pågående Leaderprojekt. Det är de fyra kommunerna Hjo, Habo, Mullsjö och Tidaholm som samarbetar kring detta för att ta gemensamt grepp om området som lockar många besökare varje år. Projektet har pågått sedan mars 2017 och avslutas i september 2018. Projektledare Sofia Paldanius har hittills i projektet inventerat och besökt ett 50-tal aktörer. Inom projektet görs en analys utifrån insamlat material och en karta (både fysisk och digital) tas fram över hela området. Kartans syfte är att visa upp utbudet för besökare på ett samlat sätt. Projektet kommer har ett besöksnäringsperspektiv och fokuserar specifikt på det som brukar kallas ”outdoor” eller naturturism. 

Kontakt

Åsa Sjögren

Turiststrateg

Telefon: 0502- 60 61 53

E-post: asa.sjogren@tidaholm.se

Stadskärnans utveckling

En ny ”Vision och strategi för stadskärnans utveckling” har tagits fram som ska visa riktningen i hur vi i Tidaholm vill utveckla vår stadskärna. Detta är en del av det pågående arbetet för att QM-certifiera stadskärnan. QM är en kvalitetsmärkning för samverkansorganisationer i centrum och stadskärnor som Svenska Stadskärnor erbjuder som ett verktyg för att säkerställa långsiktighet i samverkansprocesserna i en stad.

Stadskärnan i Tidaholm är en stor tillgång för den samlade utvecklingen i vår kommun. Såväl tidaholmare som besökare värdesätter den för upplevelser, möten och lättillgänglig shopping. Stadskärnan är också en viktig arena för företagande i Tidaholm genom sitt rika utbud av handels- och tjänsteföretag. Tillsammans utvecklar vi stadskärnan och skapar livet mellan husen.

Strategi- Stadskärnans utvecklingPDF

Kontakt

Ida Elf

Centrum- och besöksnäringsutvecklare

Telefon: 0502- 60 62 16

E-post: ida.elf@tidaholm.se

Internationellt samarbete

Tidaholm och Skaraborg har ett näringslivssamarbete med staden Rockford och området Midwest i USA. Syftet är att hjälpa lokala företag i Skaraborg att hitta kontakter i USA och även vara en väg in för Amerikanska företag som vill hitta kontakter i Sverige.

Samarbete med Rockfordlänk till annan webbplats

Kontakt

Malin Lundberg

Näringslivschef

Telefon: 0502- 60 63 89

E-post: malin.lundberg@tidaholm.se

Tidaholms Platsvarumärke

Näringslivsenheten i Tidaholms kommun har fått i uppdrag av politiken att under 2018-2019 ta fram Tidaholms Platsvarumärke, detta som en följd av förprojektet Bilden av Tidaholm.

Varför ett platsvarumärke?

Platsvarumärkesarbetet syftar till att stärka Tidaholms konkurrens- och attraktionskraft så att fler väljer att bo, besöka och driva företag i Tidaholm. Ett plastvarumärke ägs av alla som bor och verkar på en plats. Tidaholms platsvarumärke skapar synlighet för Tidaholm som plats och ska sedan användas av boende, företagare och besökare samt föreningsliv och kommunala tjänstepersoner som marknadsföring, vilket bidrar till Tidaholms attraktionskraft.

Kontakt

Svante Schultz

Kommunutvecklare

Telefon: 0502- 60 69 25 (måndagar och tisdagar)

E-post: svante.schultz@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:20 december 2018