Aktivitetsguide 0-5 år

Aktivitetsguiden är till för familjer med barn i åldern 0-5 år. I guiden har vi samlat aktiviteter, verksamheter och andra tips för barn i Tidaholms kommun.

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid, till lek, vila och en god hälsa. Redan tidigt i ett barns liv kan vi som vuxna hjälpa till att skapa dessa goda mönster där lek och rörelse står i centrum, utan att det blir fokus på att tävla eller prestera.

I Aktivitetsguiden kan du som är vårdnadshavare för ett barn i åldern 0-5 år hitta roliga aktiviteter som ditt barn och familjen kan delta i. Du kan också läsa om vanliga frågor om rörelse, stillasittande, kost och sömn, verksamheter som möter barn och vart du kan vända dig om du behöver stöd i din föräldraroll.

Aktivitetsguiden är framtagen i projektet En jämlik hälsa för barn 0-5 år.

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 februari 2024