Medborgarlöfte från kommun och polis

Medborgarlöftet som årligen skrivs mellan kommunen och polisen handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område.

Löftet 2023

Under 2023 kommer Polisen och Tidaholms kommun att särskilt fokusera på bekämpning av narkotika i kommunen. Syftet är att minska narkotikaanvändandet, främst bland de yngre.

Arbetet tidigare år har gett god effekt och därför kommer arbetet att gå vidare på ett likande sätt men med mer fokus på narkotika bland unga.

Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott.

Kontakt

Anna-Lena Mann

Kommunpolis, Tidaholm

Telefon: 114 14

E-post: anna-lena.mann@polisen.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 februari 2023