Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning i skolan och grundsärskolan är avsedd för elever där minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket. För adoptivbarn med grundläggande kunskaper i språket, kan ansökan göras trots att familjen i övrigt inte talar språket i hemmet. Modersmålsundervisningen är avgiftsfri.

Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är

  • att eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • att eleven önskar få undervisningen
  • att det finns minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning
  • att det finns en lämplig lärare

Ansökan om att få läsa modersmål görs inför varje läsår. Blankett för ansökan om modersmål finns på respektive skola. Blanketten lämnas till barn- och utbildningskontoret.

Modersmål som nationellt minoritetsspråk

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna gäller andra regler för modersmålsundervisning.

En uppdatering av modersmålsansökan för de nationella minoritetsspråken pågår. Under tiden kan du kontakta Eva Karlsson via eva.c.karlsson@tidaholm.se om du har frågor eller vill ansöka om modersmål som nationellt minoritetsspråk.

 

Kontakt

Barn- och utbildningskontoret

Telefon: 0502‑60 61 05

E-post: bunkontoret@tidaholm.se

Postadress: Tidaholms kommun, Barn- och utbildningskontoret, 522 83 Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:29 september 2023