Studieresultat på agendan när utbildningsministern besökte Tidaholm

Exempelbild för mall

Utbildningsminister Mats Persson (L) gjorde under måndagen ett stopp i Tidaholm mellan sin nationella rundtur till olika läroanstalter. Fokus på mötet var stärkt skolresultat och ökad resurstillgång.

Måndagen den 29 april fick Tidaholm äran att välkomna utbildningsminister Mats Persson (L) till ett möte med kommunens ledande utbildningsaktörer. Ministern gör just nu en rundtur och besöker högskolor och universitet över hela landet. På väg mellan Jönköping och Skövde passade ministern på att göra ett stopp i Tidaholm

— Varje möjlighet vi får att direkt diskutera med beslutsfattare är guld värd för Tidaholms framtid, säger Runo Johansson (L), som stod som värd för besöket.

Under mötet, där även kommundirektör Magnus Sundén, ordföranden för barn- och utbildningsnämnden, Zelal-Sara Yesildeniz (VT) och Yvonne Andersson (L), var närvarande, diskuterades strategier för att förbättra studieresultaten i kommunen.

— Det är viktigt att alla barn, oavsett bakgrund eller skolform, får tillgång till de bästa möjliga förutsättningarna för lärande, säger Zelal-Sara Yesildeniz.

Mats Persson, som själv kommer från Markaryd, en kommun med liknande storlek och utmaningar som Tidaholm, uttryckte en stark förståelse för de specifika frågor som Tidaholm står inför.

Under mötet lyfte utbildningsministern fram möjligheter till statsbidrag som kan utnyttjas för att förbättra resurserna i skolorna, bland annat bidrag för inköp av fler läroböcker. Han delade också information om nationella initiativ som syftar till att öka likvärdigheten mellan skolor i hela landet och mellan kommunala skolor och friskolor.

Diskussionen berörde även specifika utmaningar som Hellidens folkhögskola står inför, vilka också diskuterades med ministern. Åtgärder för att stärka folkhögskolans roll i den regionala utbildningsmiljön var en central punkt.

— Det här mötet har bidragit med viktig kunskap om tillgängliga resurser och stöd, vilket kommer vara värdefullt i vårt fortsatta arbete med att förbättra förutsättningarna för våra elever inför framtiden, avslutar Runo Johansson.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se