Samråd - vattentjänstplan

Välkommen att ta del av förslag till Vattentjänstplan för Tidaholms kommun. Under perioden 29 april - 27 maj har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Varje kommun ska enligt lag ha en aktuell vattentjänstplan med den långsiktiga planeringen av hur allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Genom samråd ges fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av vattentjänstplanen möjlighet att lämna synpunkter.

Under samrådstiden finns förslag till vattentjänstplan tillgängligt digitalt på www.tidaholm.se samt utställd på anslagstavlan på Tidaholms stadsbibliotek, Södra Kungsvägen 8.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 25 mars 2024 att förslaget ska ställas ut och samrådas i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se