Tidaholm bland topp tio i Sverige för företagsklimat

Exempelbild för mall

Tidaholm rankas som nionde bästa kommun för sin myndighetsservice till företagare Det visar SKR:s "Öppna jämförelser Företagsklimat" som publicerades den 24 april. I den nationella kvalitetsmätningen fick kommunen ett Nöjd Kund Index (NKI) på 85 för år 2023, betyg över 70 anses vara höga.

–Tidaholms kommun arbetar målmedvetet och långsiktigt för ett stärkt företagsklimat. Det här ger oss energi och inspiration att fortsätta arbeta tillsammans med näringslivet för ett gott företagsklimat säger Linnea Bengtsson, näringslivs- och kommunikationschef i Tidaholms kommun.

I sammanställningen för 2023 års företagsklimatundersökning inom myndighetsutövning (Nöjd-Kund-Index, NKI) jämförs kommunernas resultat med varandra och hur NKI utvecklats över tid. NKI är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0–100, där indextalet är 70 och 100 är högsta betyg, Tidaholms medeltal inom NKI når index 85. Jämfört med mätningen 2018 klättrar Tidaholm 51(!) placeringar, från plats 60 till 9 av dom 198 kommuner som deltog.

Jörgen Nyström, chef för Hållbar utveckling och Linnea Bengtsson chef för Näringsliv- och kommunikation

–Det här är ett mycket gott betyg till våra medarbetare för det arbete vi dagligen gör för att utveckla vår verksamhet. Det är viktigt för oss att medborgare och näringsliv får ett bra bemötande och en effektiv handläggning. Resultatet av mätningen är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Jörgen Nyström chef för Hållbar utveckling i Tidaholms kommun.

Bakom kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA). Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. De sex myndighetsområden som mäts inom NKI är: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Frågorna lyfter tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Länk till rapporten och ytterligare information finns på SKR:s officiella webbplats under ÖJ Företagsklimat Länk till annan webbplats..

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se