Informationspunkter - en del av kommunens krisarbete

Informationspunkter finns nu fördelade geografiskt i kommunen. Informationspunkter är nytt i kommunen och har tagits fram för att stärka kommunens krisarbete.

En del av kommunens krisarbete är att säkerställa att alla medborgare i Tidaholms kommun kan ta del av viktig information. Vid en kris är det inte säkert att kommunen kan sprida information via vår ordinarie informationskanal tidaholm.se, exempel kan vara att elen försvinner och nätet slutar fungera för en längre period. Därför har nu kommunen tagit fram informationspunkter som kan användas vid extra ordinära händelser.

Framöver kommer punkterna vara uppmärkta med symbolen som visas i bilden längst upp på sidan.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se