Nämnd föreslås att utreda en utökning av Hellidshemmet

I Tidaholms kommun finns det en stark vilja och ett tydligt behov av att utveckla äldreomsorgens lokaler. Det ekonomiska läget inom social- och omvårdnadsnämnden är dock mycket ansträngt. På initiativ av nämndens ordförande togs under tisdagen beslut om att utreda möjligheterna för tillbyggnad av Hellidshemmet.

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott tog idag beslut om att föreslå för nämnden, att utreda ytterligare ett alternativ på lokallösning för kommunens särskilda boenden.

— Vi måste ta ansvar för de ekonomiska utmaningar som kommunen står inför samtidigt som vi prioriterar våra äldre. Vi i majoriteten vill utreda alternativa lösningar som är mer hållbara över tid, säger Peter Friberg (M), ordförande i social- och omvårdnadsnämnden.

Det ekonomiska läget inom social- och omvårdnadsnämnden i Tidaholms kommun har varit ansträngt under en längre tid och flera åtgärder har vidtagits. Trots det visar den ekonomiska årsprognosen efter augusti månad på ett underskott om drygt 48 mkr. För att lyckas klara utmaningarna krävs både kort- och långsiktiga strategier.

— Det pågår redan nu ett förändringsarbete inom kommunen. Med den stora och nödvändiga satsning som finns framför oss behöver vi säkerställa att vi inte tar på oss högre kostnader än vi klarar av, menar Peter Friberg.

Det förslag som arbetsutskottet föreslår för nämnden innebär att genomföra en förstudie över möjligheten att skapa 30 nya platser i anslutning till Hellidshemmet. Det nya scenariot är tänkt att komplettera de tidigare framtagna alternativen. Antalet platser på särskilda boende i kommunen påverkas inte utan skulle bli som i de andra fyra förslagen, cirka 140 platser totalt.

Den 27 november skulle kommunfullmäktige hålla sammanträde och besluta om vilket av scenarierna man ville fullfölja. I samband med nämndens förslag om att utreda ytterligare flyttas kommunfullmäktiges beslut fram.

— Utredningen får visa om vårt förslag är möjligt att genomföra och ger dom goda förutsättningar för verksamheten som vi önskar, avslutar Peter Friberg.

Beslutet i arbetsutskottet togs efter votering med reservation från Socialdemokraterna (S).

Det nya förslaget benämns 4A.

Mer information om de fyra tidigare alternativen

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se