Kommunen projektanställer två ungdomsassistenter

Många unga vistas ute på kvällar och nätter och vid dialog med ungdomar lyfts vuxennärvaro som det allra viktigaste för att förebygga otrygghet. Kommunen anställer därför två ungdomsassistenter med start den 3 april.

Ungdomsassistenterna Pia Bergman och Cajsa Berlin kommer att arbeta stöttande för att knyta kontakt och hitta passande aktiviteter med ungdomarna. Assistenterna kommer att synas på stan, Entrappaner men även i skolan. Samverkan med Polis, Nattvandrarna m.m kommer vara en viktig del i deras arbete för att öka tryggheten bland våra yngre kommuninvånare.

Ungdomsassistenterna är anställda i ett projekt som finansieras av Folkhälsorådet.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se