Coronavirus: Information från äldreboenden och aktiviteter för seniorer

Tidaholms kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Nedan kan du läsa mer om hur dessa påverkar äldreboenden och aktiviteter för seniorer i Tidaholms kommun.

Rekommendationerna från myndigheterna kan ändras. Vi uppdaterar informationen nedan så snart vi kan vid förändringar. Informationen uppdaterades/granskades senast 22/10.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd. Det är mycket viktigt för oss att alla som kommer i kontakt med våra äldre säkerställer att smittan inte sprids. Tack för att du tar ditt ansvar!

Särskilda boenden

Alla särskilda boenden arbetar fokuserat med att förhindra att smitta kommer in och sprids på kommunens boenden. Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och har ett nära samarbete med sjukvården.

Vi gör allt vi kan för att skydda våra äldre från att smittas - tack för att du stöttar oss i det arbetet.

Kontakt med anhöriga

Från och med den 1 april har regeringen beslutat om ett besöksförbud på alla landets äldreboenden. I Tidaholm har vi avrått från alla icke nödvändiga besök sedan den 10 mars. Den 15 september meddelade regeringen att det nationella besöksförbudet upphör att gälla den 1 oktober.

Från den 1 oktober kan du boka besök och tid för promenader. Mer information om våra lokala rutiner för besök finns i nyheten Äldreboenden: Besök och promenader.

Kontakt via telefon

Välkommen att höra av dig till boendet din anhörig finns på för att ha kontakt via telefon. Vi kan i vissa fall även lösa videosamtal.

Brev och foton uppskattas

Det finns många sätt att hålla kontakten. Brev och foton som går att läsa/titta på många gånger är uppskattat av många äldre.

Samlingslokaler

De samlingslokaler som finns inne på boenden är stängda.

Växelvården

Växelvården tar just nu inte emot brukare, dessa vistas istället i hemmet.

Midgårds matservering stängd

Matserveringen på Midgårds äldreboende håller stängt tills vidare.

Hemvården

De som har stöd av hemvården får samma stöd som vanligt.

Aktiviteter för seniorer

Aktiviteter för seniorer har varit pausade sedan i våras men eftersom det finns ett stort behov av social samvaro börjar vi öppna på ett försiktigt sätt.

Små grupper träffas på Villan och Korallen

Kommunen arrangerar träffar i mindre grupper (fyra personer) på Villan, Biblioteksvägen 2 och Korallen, Dyckertsgatan 3. Över en fika och under enkla former träffas vi en stund. Vill du vara med hör av dig till Stödformer tel. 60 64 65.

Tips på aktiviteter du kan göra på egen hand

Vill du ha tips på saker du kan göra nu när vardagen inte är som vanligt har vi samlat några till dig.

Du som är över 70 år är i riskgrupp

Under våren och sommaren fanns särskilda rekommendationer för alla som är 70 år eller äldre. Den 22 oktober meddelar regeringen och Folkhälsomyndigheten att dessa inte ska vara kvar, utan samma rekommendationer gäller för hela befolkningen. De som är över 70 år riskerar fortfarande att drabbas svårare av sjukdommen och bör därför vara extra försiktiga.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se