Vård- och omsorgsprogrammet

Person vårdar gammal människa

Välkommen!

Programfilm Länk till annan webbplats.

På vård- och omsorg är hälsa i fokus. Du lär dig om förebyggande hälsoarbete och sjukvård.

Programmet passar dig som vill jobba med människor som är i behov av vård eller stöd. Du lär dig om hälsa, vad man kan göra för att må bra och vilken hjälp man behöver när man inte gör det.

Du läser kurser inom bland annat hälso- och sjukvård, omvårdnad, psykiatri, psykologi och social omsorg. Den breda grunden syftar till att göra det möjligt för dig att utveckla en helhetssyn på hälsa.

Vård- och omsorgscollege

Vår utbildning ingår i vård- och omsorgscollege södra Skaraborg. För att få vara en del av ett certifierat vård- och omsorgscollege krävs det att utbildningen håller en hög nivå. En certifiering är på så vis en kvalitetsstämpel. Läs mer om vad certifieringen innebär via länken.

https://www.vo-college.se/certifiering-utifran-kvalitetskriterier Länk till annan webbplats.

Utnyttja din kreativitet

Att arbeta med människor kräver att du kan ta initiativ och lösa problem. På programmet arbetar vi för att du ska utveckla din kreativitet. Du får träna dig på att fatta egna beslut och bygga upp den kunskap och det självförtroende du behöver för att kunna börja arbeta efter studenten.

Möte med människor

Inom sjukvården läggs stor vikt vid mötet mellan vårdgivare och den som är i behov av vård eller stöd. Därför är ditt förhållningssätt till andra människor ett återkommande tema och du får träna dig på att bemöta personer på ett professionellt sätt. Du lär dig också om och får diskutera de etiska regler som finns.

Redo att jobba

På programmet får du de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med funktionshindrade. Under din utbildning har du minst 15 veckors praktik då du får prova hur det är att arbeta inom olika områden. Var du gör din praktik är du själv med och påverkar.

Läsa vidare

Vill du läsa vidare, till exempel till sjuksköterska, kan du välja till kurser så att du blir behörig till högskolan.

Kort om programmet

  • Yrkesprogram
  • Behörighetskrav: Godkänt i svenska, engelska, matematik samt i ytterligare fem ämnen.

Kontakt

Ingrid Olofsson

Programsamordnare

Telefon: 0502-60 63 48

E-post: ingrid.olofsson2@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 december 2020