Kontakt

Rektorer

K‌ontaktuppgifter rektorer

Namn

Befattning

Kontakt

Daniel Larsson

Rektor

0502-60 61 49

daniel.larsson@tidaholm.se

Ci Olofsson

Rektor

0502-60 61 22

ci.olofsson@tidaholm.se

Administration

Kontaktuppgifter administration

Namn

Befattning

Kontakt

Karin Larsson

Skoladministratör

0502-60 61 48

karin.larsson@tidaholm.se

Anette Söderberg

Utbildningssamordnare

0502- 60 61 51

anette.soderberg@tidaholm.se

Sanna Åsberg

Kommunikatör


0502-60 61 42

sanna.asberg@tidaholm.se


Studie- och yrkesvägledare

Kontaktuppgifter studie- och yrkesvägledare

Namn

Befattning

Kontakt

Frida Johansen

Studie- och yrkesvägledare

0502-60 61 34

frida.johansen@tidaholm.se


Elevhälsa

Kontaktuppgifter elevhälsa

Namn

Befattning

Kontakt

Ingrid Schmiterlöw

Specialpedagog

0502-60 63 46

ingrid.schmiterlow@tidaholm.se

Susanna Helander

Skolsköterska

0502-60 61 19

susanna.helander@tidaholm.se

Kristin Jacobsson

Kurator

0502-60 61 12

kristin.jacobsson@tidaholm.se

Madelen Pettersson

Elevcoach

0707-63 38 84

madelen.pettersson@tidaholm.se

Monica A Johansson

Speciallärare

0502-60 62 97

monica.abrahamsson-johansson@tidaholm.se


Pedagogisk personal

Kontaktuppgifter pedagogisk personal

Namn

Telefonnummer

Arne Herbertsson

0502-60 61 56,

0502-60 61 57

Anna Salisbury

0502-60 63 49

Benny Andersson

0502-60 61 67

Britt Lundberg

0502-60 63 48

Catharina Anteryd

0502-60 63 58

Carolina Abrahamsson

0502-60 63 55

Camilla Fredin

0502-60 63 55

Claes Johansson

0502-60 61 64

Eleonora Gustafsson

0502-60 63 51

Emelie Öhgren

0502-60 63 52

Eric Flarup

0502-60 63 52

Helén Kennemark

0502-60 63 58

Håkan Deleskog

0502-60 63 58

Ingrid Olofsson

0502-60 63 48

Iréne Johansson

0502-60 61 13

Isabelle Österberg

0502-60 63 58

Jan Eneroth

0502-60 63 03

Jenny Andersson

0502-60 63 58

Jennie Axelsson

0502-60 63 48

Joakim Källgren

0502-60 61 61

Karoline Henning

0502-60 63 58

Karin Pihl

0502-60 63 57

Krister Bayard

0502-60 61 61

Karin Thorell

0502-60 63 55

Kjell Claesson

0502-60 61 57

Kajsa Folke

0502-60 63 03

Kerstin Gustafsson

0502-60 63 49

Kenneth Holgersson

0502-60 63 52

Kent Moström

0502-60 61 83

Lars Fredriksson

0502-60 61 57

Linda Svensson

0502-60 61 13

Martin Malmborg

0502-60 63 17

Michael Johansson

0502-60 61 62

Mats Karlsson

0502-60 61 80

Nina Carlsson

0502-60 63 55

Olivera Ramezic Brborovic

0502-60 63 03

Oskar Klar

0502-60 61 57

Pernilla André Eklund

0502-60 63 55

Sara Mellgren

0502-60 63 52

Tobias Fläring

0502-60 63 55

Ulrika Götvall

0502-60 61 61

Åsa Johansson

0502-60 63 44


Kontakt

Administration

Telefon: 0502-60 61 48

E-post: rudbecksgymnasiet@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 augusti 2021