För dig som elev

Elever som står vid sina skåp med skolböcker

Elevresor

Behöver du åka buss för att ta dig till Rudbecksgymnasiet? Då är du främst hänvisad till kollektivtrafiken. I mån av plats finns det också möjlighet för dig att åka med grundskolans skolskjutsar.

Busskort

Har du mer än fyra kilometer mellan din folkbokföringsadress och skolan uppfyller du kravet för att få ett busskort av skolan. Har du mer än fyra kilometer mellan din folkbokföringsadress och din närmaste hållplats kan du ha rätt till så kallad självskjutsbidrag. Ingen hänsyn tas till växelvisboende. För busskort och mer information kontakta Sofia Nilsdotter.

Har du svårt att ta dig hem tisdagar och torsdagar?

De elever som går långdagar tisdag och torsdag och inte kommer hem dessa dagar med sina ordinarie busslinjer 321-322, har möjlighet att använda "anropsstyrd linjetrafik". Det innebär att elever då kan åka hem med taxi eller minibuss - trafiken avgår från busstationen kl. 16.40. Om du vill utnyttja denna möjlighet uppmanas du kontakta utbildningssamordnare Sofia Nilsdotter.

Busskort-skolkort läsår 19/20 åk 1-2-3

Vid skolstart ska resande elever i första hand använda de kort de fått i grundskolan och dessa gäller till 15 sep.
Första skoldagens morgon reser dock alla elever gratis med Västtrafik.
Givetvis finns det elever som slarvat bort sina kort och elever från andra kommuner som inte tidigare haft skolkort - dessa elever får av skolan ett skolstartskort som åk 1 kan åka på.
Åk 1 kommer fösta skoldagen få ansökningsblankett för fortsatt skolkort.
Åk 2-3 kommer få sina busskort av klassföreståndaren första skoldagen.

Sjukanmälan

Är du sjuk måste du alltid meddela skolan att du inte kommer. Vårdnadshavare sjukanmäler omyndiga elever. Myndiga elever kan sjukanmäla sig själva.

Det finns två sätt att sjukanmäla sig; telefonanmälan eller webbanmälan.

Telefonanmälan

Ring 010-8887050 och uppge på begäran ditt samt ditt barns personnummer. Anmälan gäller för hela dagen. Tänk på att ringa på nytt om eleven blir sjuk även följande dag.

Om eleven bara ska vara frånvarande del av dag kommer frånvaroanmälan att skrivas över då lärare rapporterar eleven som närvarande på lektion.

Webbanmälan vårdnadshavare

Logga in på www.vklass.se och gör sjukanmälan.

I Vklass kan vårdnadshavare sjukanmäla sitt barn del av dag samt flera dagar efter varandra. Detta kan göras retroaktivt fyra timmar.

Sjukanmälan, för ensamkommande barn/ungdomar

Omyndiga ensamkommande barn med ofullständiga/fullständiga personnummer och ungdomar över 18 år med tillfälliga personnummer går ej att anmäla via Vklass telefonanmälan. Tag istället kontakt direkt med klassföreståndarna på 0502-60 63 57 eller skicka ett SMS på 0732-70 42 49.

Är eleven över 18 år och har fullständigt personnummer, ska eleven själv sjukanmäla sig via Vklass telefonanmälan 08-51909321.

Inackorderingstillägg

Du som bor i Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda kommer nu kunna söka inackordering via denna digitala blankett.

När du har fyllt i blanketten kommer informationen skickas via webben till din hemkommun som sedan återkopplar till dig ang. beslut.

Om man inte vill använda e-tjänsten finns blanketten på Utbildning Skaraborgs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Karin Larsson

Skoladministratör

Telefon: 0502-60 61 48

E-post: karin.larsson@tidaholm.se

Sofia Nilsdotter

Utbildningssamordnare

Telefon: 0502-60 61 51

E-post: sofia.nilsdotter@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 augusti 2020