Nyheter på Rudbecksgymnasiet

Under höstterminen 2023 gör vi förändringar på två av våra program

Ekonomiprogrammet får juridik som ny inriktning

I inriktningen juridik fokuserar vi på lag och rätt och dess tillämpning inom olika områden i samhället. Vi lägger också vikt vid att försöka förstå människan som en del i samhällets rättssystem. Utbildningen ger en bra grund för vidare studier.

Praktik
Nytt på ekonomiprogrammet är även att våra elever får minst 10 praktikdagar under sin studietid. Exempelvis inom marknadsföring, försäljning, ekonomi och juridik.

Vård- och omsorgsprogrammet görs om till lärlingsutbildning.

Lärlingsutbildning innebär att eleverna genomför minst halva sin utbildning på olika arbetsplatser. Eleverna får kunskaper genom att utföra arbetsuppgifter praktiskt och i mötet med människor. Detta ger värdefulla kontakter och goda erfarenheter att ta med sig ut i arbetslivet.

Många arbeten inom vården kräver körkort och vi vill uppmuntra våra elever att vara väl förberedda för arbetslivet. Därför erbjuder vi stipendie motsvarande 10 körlektioner för de elever som tar examen och kan uppvisa ett B-körkort.

Den tid som eleverna gör arbetsplatsförlagt lärande inom Tidaholms kommun kommer de erbjudas en lärlingsanställning.

Tidaholms kommun erbjuder elever på programmet sommarjobb inom vård och omsorgsförvaltningens verksamhet.

Kontakt

Frida Johansen

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0502-60 61 34

E-post: frida.johansen@tidaholm.se