Skolkort för resande elever åk 1 Rudbecksgymnasiet

Information om skolkort för resande Rudbeckselever årskurs 1.

Skolkort

Läsår 22/23 åk 1

Resande elever ska i första hand använda de kort de fått i grundskolan och dessa gäller till 15 sep 2022. Bortslarvat kort - kontakta administrationen på skolstartsdagen.

Elever som bor i annan kommun

Resande elever som bor i annan kommun får första skoldagen ett skolstartskort som gäller till 15 sep 2022. Eleverna får fylla i en ansökan för skolstartskort och en ansökan för skolkort som sedan gäller för hela läsåret.

Eleven ansöker om skolkort

Ansökan måste vara inlämnad inom en vecka efter skolstart. Skolkortet kommer gälla under hela läsåret och fram till 15 sep läsåret efter. Skolan mäter avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan.

  • Elev som beviljats inackorderingsbidrag ska ej ha någon form av skolkort.

Avstånd mellan bostad-skola

Eleven måste ha en färdväg bostad-skola om minst 4 kilometer för att ha rätt till ersättning för resekostnader-Skolkort. Avståndet ska beräknas från folkbokföringsadress, även om en elev har växelvis boende.

Mer än 4 kilometer mellan Bostad-närmaste hållplats

Gångavståndet, mätt efter genaste iordningställd gångväg från folkbokföringsadressen till anvisad busshållplats, skall inte överstiga fyra kilometer. Om avståndet överstiger 4 km mellan folkbokföringsadress-närmaste busshållplats finns möjlighet att ansöka om självskjutsbidrag. Ansökan görs på blankett som hämtas hos administrationen.

Elever som åker med linje 321 OCH 322

De elever som går långdagar tisdag och torsdag kommer inte hem dessa dagar med sina ordinarie busslinjer. Det finns då möjlighet att nyttja s.k. ”Anropsstyrd linjetrafik”, vilket innebär att dessa elever får åka från busstationen kl. 16.40 med Taxi eller minibuss.

Eleverna måste ansöka om detta på speciell blankett och får sedan själva beställa sina hemresor via Internet. De elever som önskar nyttja detta uppmanas omgående kontakta administrationen.

Kontakt

Administrationen

Karin Larsson

Telefon: 0502-60 61 48

E-post: karin.larsson@tidaholm.se

Anette Söderberg

Telefon: 0502-60 61 51

E-post: anette.soderberg@tidaholm.se