Avgifter

Här förklaras vad du som företagare/verksamhetsutövare betalar för och vad som ingår i den tillsynsavgift som samhällsbyggnadsnämnden tar ut.

Vilka regler gäller?

I miljöbalken och tillhörande förordningar finns regler om vilka verksamheter som omfattas av balkens krav för att skydda människors hälsa och miljön. Syftet med miljöbalken är att underlätta en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö. I miljöbalken återfinns särskilda regler om hur kommunens tillsyn ska gå till. Det finns också regler som säger att kommunen får ta betalt av verksamhetsutövarna för att finansiera tillsynsarbetet. 

Tillsyn- och prövningsavgift

Miljöfarlig verksamhet omfattas av en fast årlig tillsynsavgift eller en timavgift. Hur mycket man ska betala beror på vilken typ av verksamhet det är och vilken omfattning verksamheten har. Företag betalar en fast årlig avgift, eller i vissa fall en avgift per besök, för kommunens tillsyn. Avgifterna ska täcka myndighetens kostnader enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att kommunernas tillsynsverksamhet inte får gå med vinst. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgiften och dess storlek.

Varför betalar man avgift?

Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska betalas av företagarna/verksamhetsutövarna. Därför måste kommunen ha en egen taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Taxan är utformad så att en bransch/verksamhet som bedöms utgöra en högre risk för människors hälsa eller miljön får betala mer än den som bedöms utgöra en lägre risk.

Varför kommer inte kommunen varje år trots att jag betalar en årlig avgift?

Avgifterna anpassas så att de blir jämnt fördelade under några år, detta eftersom det är svårt att fördela kostnaderna för tillsynen på ett rättvist sätt för varje år. Ditt företag kan alltså få en årlig avgift även de år tillsynsbesök inte sker.

Varför behöver jag inte bara betala för den tid som inspektören besöker mig?

I årsavgiften ingår mer tillsynsarbete än den tid som inspektören besöker verksamheten. Inför besöket måste inspektören förbereda sig så att hen känner till verksamheten och vad som hänt vid tidigare besök. Efter besöket skriver inspektören en grundlig rapport.

Vad grundas avgifterna på?

Avgifterna beslutas i kommunfullmäktige. Gällande taxor ligger under kommunens författningssamlingar. Den timkostnad som kommunfullmäktige beslutar om är uppbyggd av bland annat följande kostnader:

 • Personalkostnader
 • Kompetensutveckling
 • Nämndens myndighetsutövning
 • Material och utrustning
 • Kostnader för miljöövervakning
 • Försäkringar
 • Fordon
 • Lokalkostnader
 • Investeringskostnader
 • Administrationskostnader
 • Andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader

Varför får jag besök av inspektörer?

Kommunen kontrollerar bland annat att verksamheten följer miljöbalken och att egenkontrollen sköts. För att göra det besöker kommunen företagen med jämna mellanrum. Hur ofta du får besök beror i första hand på verksamhetens risk.

Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Pdf, 551.1 kB.

Kontakt

Jörgen Nyström

Enhetschef Hålbar utveckling

Telefon: 0502-60 60 14

E-post: jorgen.nystrom@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:29 april 2024