Lag om tobak och liknande produkter

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller från och med 1 juli 2019. I och med detta upphävs både Tobakslag (1993:581) och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Tillståndsplikt

Tidaholms kommun har beslutat att tillsyn och tillstånd för lag om tobak och liknande produkter ska hanteras av tillståndsenheten i samverkan (TIS) i Lidköpings kommun från och med den 1 juli 2019. Detta innebär för er att TIS kommer att vara den myndighet som ni ska ha kontakt med när det gäller dessa frågor och som kommer att göra tillsyn hos er.

Handel med tobaksvaror får endast skötas av den som har tillstånd. Detta innebär att de som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. De som redan har anmält tobaksförsäljning får under en övergångsperiod fortsätta sin försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

Ansökan om tillstånd görs via e-tjänsten från och med 1 juli 2019.

Ansökningsavgift

  • Ansökan om försäljningstillstånd 7 200 kr
  • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 5 600 kr
  • Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 4 400 kr
  • Anmälan om förändrat försäljningstillstånd 2 000 kr

Tillsynsavgift/år

  • Tobak 6 000 kr

Avgiften betalas in till Lidköpings kommun på bg 5769-3665. Märk inbetalningen med ”Tobak”.

Omfattning

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. Kravet på tillstånd avser även försäljning av tobak via internet. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det att göra en anmälan till kommunen.

Behandling av ansökan

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Kontakt

Malin Segerqvist

Administrativ handläggare, Lidköpings kommun

Telefon: 0510-77 04 19

E-post: malin.segerqvist@lidkoping.se


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 februari 2024