Nätverka

Många personer äter frukost vid långbord och lyssnar på en föreläsare

För dig som företagare finns flera olika nätverk att delta i och det finns olika typer av stöd att få. Längst ner hittar du användbara länkar där du kan få tips av olika slag. Du är självklart alltid välkommen att kontakta Näringslivsorganisationen om du funderar över något.

Vill du få inbjudningar, Nyhetsbrev och annan information från oss på Näringslivsorganisationen? Hör av dig till Näringslivsutvecklare Caroline Lindell.

Företagarfrukostar

Näringslivsorganisationen i Tidaholms kommun anordnar regelbundet företagarfrukostar dit alla ni företagare är välkomna! Här träffas företagare, politiker och tjänstepersoner. Vi nätverkar, inspireras och lyfter aktuella frågor. På grund av pandemin och smittspridningen avvaktar vi med fysiska träffar tillsvidare. Information om datum för digitala träffar kommer inom kort.

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502- 60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se

Företagsbesök

VIll du ha ett besök av Näringslivsstrateg Linnea Bengtsson? Tveka inte att höra av dig! Ibland görs besöken tillsammans med andra kommunala tjänstepersoner och politiker. Detta är ett bra sätt för er att få visa upp er verksamhet, lyfta frågor och framföra önskemål. Det är också värdefullt för de kommunala tjänstepersonerna för att få en inblick i era företag och verksamheter.

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502- 60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se

Företagarna

Företagarna Tidaholm arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Tidaholm. Företagarna är Sveriges största företagar-organisation och representerar 70 000 företagare i landet. Medlemmarna är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar Företagarnas arbete.

Kontakt

Svante Schultz

Ordförande Företagarna Tidaholm

Telefon: 076-0198777

E-post: svante@schultzgroup.se

Besöksnäringsträffar

Inom besöksnäringen i Tidaholm finns ett nätverk som träffas ungefär två gånger per år.

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502- 60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se

Näringslivsråd

Målet med Näringslivsrådet är ökad dialog mellan näringsliv, politiker och tjänstepersoner i kommunen. Har du som driver ett företag i kommunen frågor du tycker att rådet ska ta upp kan du kontakta representanten för din bransch som kan lyfta frågan i rådet.

Näringslivsrådets möten hålls fyra gånger per år och ordförande är Mattias Andersson, VD TEAB och TBAB.

Fokusfrågor för rådet är:

 • Besöksnäring, den mest växande näringen i Sverige: Hur ska Tidaholm dra nytta av möjligheterna?
 • Utvecklingsområden i kommunen.
 • Näringslivsklimatet: Rådet följer och gör avstämningar av förbättringsområden.
 • Arbete med Tidaholms platsvarumärke.

Näringslivsrådets representanter är:

 • Mattias Andersson, TEAB och TBAB- Kommunägda bolag, fastigheter m.m.
 • Carl-Johan Willman, LW Bygg- Bygg
 • Jacob Josefsson, ICA Kvantum- Handel
 • Anders Wiik, LEAX- Tillverkande industri
 • Maritha Stäveryd, Tidaholms Sparbank- Bank 
 • Bibban Steen, Hälsocenter- Tjänsteföretag
 • Ulf Carlsson, Lantbrukare- Lantbruk/gröna näringar
 • Magnus Larsson, Sigurd Larssons Bygg- Privat fastighetsägare
 • Mårten Fredriksson, Hökensås Sportfiske- Besöksnäring
 • Svante Schultz, ordf Företagarna
 • Runo Johansson, Kommunalråd Tidaholms kommun- Politiker
 • Anna-Karin Skatt, Oppositionsråd Tidaholms kommun- Politiker
 • Kommundirektör Tidaholms kommun- Tjänsteperson
 • Johan Elgh, Samhällsbyggnadschef Tidaholms kommun- Tjänsteperson
 • Linnea Bengtsson, Näringsstrateg Tidaholms kommun- Tjänsteperson

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502-60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se

Tidaholms Handel

Tidaholms handel är en handelsförening med ca 40 medlemmar, allt från butiker till tjänstenäring såsom frisör, skönhetssalong, mäklare, banker, restauranger och caféer. Tidaholms kommun anordnar regelbundet handlarfrukostar där alla är välkomna att delta, inte bara medlemmar i Tidaholms Handel.

Kontakt

Jacob Josefsson

Vice ordförande Tidaholms Handel (ICA Kvantum)

Telefon: 0709 566366, 0502- 18800

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 september 2022