Nätverka

Många personer äter frukost vid långbord och lyssnar på en föreläsare

För dig som företagare finns flera olika nätverk att delta i och det finns olika typer av stöd att få. Längst ner hittar du användbara länkar där du kan få tips av olika slag. Du är självklart alltid välkommen att kontakta Näringslivsenheten om du funderar över något.

Vill du få inbjudningar, Nyhetsbrev och annan information från oss på Näringslivsenheten? Hör av dig till Caroline Lindell.

Företagarfrukostar

Näringslivsenheten i Tidaholms kommun anordnar regelbundet företagarfrukostar dit alla ni företagare är välkomna! Här träffas företagare, politiker och tjänstepersoner. Vi nätverkar, inspireras och lyfter aktuella frågor. Frukostarna hålls digitalt året ut och är mellan 07.30-08.15 om inget annat anges. Vill du få inbjudan till frukostarna? Kontakta Caroline Lindell. Kommande digitala företagarfrukostar är:

 • 2 september från Nobia
 • 7 oktober från Svenskt Näringsliv
 • 4 november från Hökensås Sportfiske
 • 2 december från Family House Tidaholm

Kontakt

Caroline Lindell

Näringslivsutvecklare

Telefon: 0502- 60 63 90

E-post: caroline.lindell@tidaholm.se

Företagsbesök

VIll du ha ett besök av oss på Näringslivsenheten? Tveka inte att höra av dig! Vi gör regelbundet besök på företagen i Tidaholm, ibland tillsammans med andra kommunala tjänstepersoner och politiker. Detta är ett bra sätt för er att få visa upp er verksamhet, lyfta frågor och framföra önskemål. Det är också värdefullt för de kommunala tjänstepersonerna för att få en inblick i era företag och verksamheter.

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502- 60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se

Företagarna

Företagarna Tidaholm arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Tidaholm. Företagarna är Sveriges största företagar-organisation och representerar 70 000 företagare i landet. Medlemmarna är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar Företagarnas arbete.

Kontakt

Svante Schultz

Ordförande Företagarna Tidaholm

Telefon: 076-0198777

E-post: svante@schultzgroup.se

Besöksnäringsträffar

Inom besöksnäringen i Tidaholm finns ett nätverk som träffas ungefär två gånger per år.

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502- 60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se

Näringslivsråd

Målet med Näringslivsrådet är ökad dialog mellan näringsliv, politiker och tjänstemän i kommunen. Har du som driver ett företag i kommunen frågor du tycker att rådet ska ta upp kan du kontakta representanten för din bransch som kan lyfta frågan i rådet.

Näringslivsrådets möten hålls fyra gånger per år.

Fokusfrågor för rådet är:

 • Besöksnäring, den mest växande näringen i Sverige: Hur ska Tidaholm dra nytta av möjligheterna?
 • Utvecklingsområden i kommunen.
 • Näringslivsklimatet: Rådet följer och gör avstämningar av förbättringsområden.
 • Arbete med platsvarumärke för Tidaholm: Rådet är styrgrupp för projektet bilden av Tidaholm.

Näringslivsrådets representanter är:

 • Carl-Johan Willman, LW Bygg- Bygg
 • Anders Lidén, Lidéns Blomsterhandel- Handel
 • Mattias Andersson, TEAB och TBAB- Kommunägda bolag, fastigheter m.m.
 • Anders Wiik, LEAX Arkivator- Tillverkande industri
 • Maritha Stäveryd- Bank 
 • Bibban Steen, Hälsocenter- Tjänsteföretag
 • Ulf Carlsson, Jordbrukare- Jordbruk/gröna näringar
 • Magnus Larsson, Sigurd Larssons Bygg- Privat fastighetsägare
 • Mårten Fredriksson, Hökensås Sportfiske- Besöksnäring
 • Eva Thelin, Kommunchef Tidaholms kommun- Tjänsteperson
 • Malin Lundberg, Näringslivschef Tidaholms kommun- Tjänsteperson
 • Svante Schultz, Kommunutvecklare Tidaholms kommun- Tjänsteperson
 • Anna-Karin Skatt, Kommunalråd Tidaholms kommun- Politiker
 • Runo Johansson, Oppositionsråd Tidaholms kommun- Politiker

Kontakt

Linnea Bengtsson

Näringslivsstrateg

Telefon: 0502-60 63 89

E-post: linnea.bengtsson@tidaholm.se

Tidaholms Handel

Tidaholms handel är en handelsförening med ca 40 medlemmar, allt från butiker till tjänstenäring såsom frisör, skönhetssalong, mäklare, banker, restauranger och caféer. Tidaholms kommun anordnar regelbundet handlarfrukostar där alla är välkomna att delta, inte bara medlemmar i Tidaholms Handel. Under pandemin är träffarna digitala och hålls mellan kl. 8.15-9.00. Kommande datum är:

 • 31 augusti
 • 21 september
 • 12 oktober
 • 2 november

Kontakt

Jacob Josefsson

Vice ordförande Tidaholms Handel (ICA Kvantum)

Telefon: 0709 566366, 0502- 18800

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:6 oktober 2021