Vård och omsorg

Leende sjuksköterska

Nästa kursstart: Januari 2024
Ansökningsperiod: 15 oktober - 15 november
Kommande ansökningsperiod för start i augusti 2024: 15 maj- 15 juni

Om utbildningen

Vi ingår i vård- och omsorgscollege! Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med vård och omsorg. I alla vård- och omsorgsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden.

Du kan söka arbete inom hälso- och sjukvård eller arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning. Det finns också andra yrkesområden där din kompetens kan vara en tillgång. Utbildningen är yrkesförberedande och består av 1500 gymnasiepoäng. Mer information finns i dokumentet längst ner på sidan.

Utbildningen är ett yrkespaket som är uppdelat på 3 terminer. Studietakten är heltid om du studerar hela yrkespaketet. APL (Arbetsplatsförlagt lärande) är en obligatorisk del i utbildningen och kan vara förlagd både dag, kväll och helg.

Behörighetskrav

Grundskolekompetens/grundläggande svenska som andraspråk eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.

Kurser

Nedan förljer kurser som ingår i utbildningen. De gemensamma kurserna läses av alla som går utbildningen. De gymnasiala kurserna Svenska 1 samt Samhällskunskap 1a1 krävs för att få utfärdat diplom i vård- och omsorgscollege. Om du redan är betygsatt i dessa kurser behöver du inte läsa dem igen. Utbildningsplanen är med reservation för ändringar av kurser beroende på vad som beslutas inom Vård- och omsorgscollege.

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Social omsorg 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Omvårdnad 1

100

Psykologi 1

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Hälso- och sjukvård 1

100

Psykiatri 1

100

Anatomi och fysiologi 2

50

Omvårdnad 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Psykiatri 2

100

Social omsorg 2

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Komvuxarbete

100

Summa

1500

Studiemedel och ansökan

Utbildningen läses på heltid och ger dig rätt att söka studiestöd. All information hittar du på www.csn.se.

Ansökan görs under ansökningsperioden via e-tjänst som finns länkad längst upp på sidan. Ta fram digitala kopior av dina betyg. Du måste bifoga betyg digitalt för att kunna sända in tjänsten.

Kontakt

KompetensCentrum

Telefon: 0502-60 61 58
Telefontider: Vardagar kl. 10-12
E-post: kompetenscentrum@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 september 2023