Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är en skolform inom skolväsendet som omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan eller träningsskolan. På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program. För utbildningen kan det finnas såväl nationella kurser som orienteringskurser.

Vem får delta i anpassad utbildning?

För att studera på komvux som anpassad utbildning ska du:

  • Vara 20 år från och med andra kalenderhalvåret det år du vill börja studera eller slutfört utbildning i gymnasiesärskolan.
  • Ha ett funktionshinder med intellektuell funktionsnedsättning eller ha fått en förvärvad hjärnskada som gett begåvningsmässig funktionsvariation.
  • Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Övergripande mål

Målet för den anpassade utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning på arbets- och samhällslivet. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsätttningar.

När det gäller anpassad utbildning på gymnasial nivå ska den som har fått minst utbildning ska prioriteras. (Skollagen 20 kap 2§).

Så jobbar vi

Undervisningen inom anpassad utbildning sker i små grupper. Du planerar studierna tillsammans med dina lärare. Kurstiden är individuell, det betyder att du är färdig med kursen när du nått målen. Detta kan ta olika lång tid för olika personer. Du läser vanligen 3-5 timmar i veckan.

Ansökan

Ansökan till anpassad utbildning görs på en särskild ansökningsblankett. Det är viktigt att du skickar med betyg eller intyg från tidigare utbildning med din ansökan. Eventuell utredning av habilitering eller psykolog kan också behöva bifogas i ansökan.

Har du frågor om anpassad utbildning eller vill du ha hjälp att fylla i ansökan är du välkommen att kontakta vår utbildningssamordnare.

Ansökningsblankett. Pdf, 369.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

KompetensCentrum

Telefon: 0502-60 61 58
Telefontider: Vardagar kl. 10-12
E-post: kompetenscentrum@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:17 maj 2023