Svets - industriutbildning

En person som svetsar, glöd som flyger i luften

Nästa kursstart: Augusti 2024
Ansökningsperiod: 15 april - 15 maj
Ansök via vår webbansökan. Länk till annan webbplats.
Kommande ansökningsperiod för start i januari 2025: 15 oktober- 15 november

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en grundläggande utbildning inom industribranschen med inriktning mot svets. Efter utbildningen ska du ha de kunskaper som krävs för att jobba inom industribranschen.

Utbildningen utgår från Skolverkets nationella kurser för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inom industritekniska programmet. Utbildningen ska ge dig kunskaper och färdigheter inom industri med inriktning svets. Utbildningen utgår från en industribas och därefter en påbyggnadsdel mot svets.

Behörighetskrav

Grundskolekompetens/grundläggande svenska som andraspråk eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.

Kurser

Kurser som ingår i utbildningen.

Kurs

Kurskod

Poäng

Människan i industrin

MÄIMÄN01

100 p

Produktionsutrustning

PRUPRD01S

100 p

Tillverkningsunderlag

TILTIL01

100 p

Svetsgrund

SAASVT0

100 p

Kälsvets 1 MAG

SAAKÄL01S

100 p

Kälsvets 1 TIG

SAAKÄL01S2

100 p

Kälsvets 2 MAG

SAAKÄL02S2

100 p

Kälsvets 2 TIG

SAAKÄL02S

100 p

Stumsvets 1 TIG

SAASTU1S2

100 p

Stumsvets 1 MAG

SAASTU01S

100 p

Summa:


1000 p

Utbildningslängd, studieform och studieort

Utbildningen är en lärlingsutbildning, vilket innebär att större delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. 

Utbildningen är ca 1 år med 100 % studietakt. Utbildningen anordnas i Tidaholm och är berättigad till studiemedel från CSN.

Arbeta som svetsare

Arbetet som svetsare kan innebära allt från rutinbetonad skötsel av en automatisk svetsmaskin till krävande specialsvetsning av rörledningar och tryckkärl. Som automatsvetsare fogar man samman metalldelar med hjälp av en automatsvetsutrustning eller svetsrobot. På många företag är det också svetsaren som programmerar roboten.

En svetsare måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen. Svetsaren måste förstå vad svetsningen och svetskvalitén innebär för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd.

Kontakt

KompetensCentrum

Telefon: 0502-60 61 58
Telefontider: Vardagar kl. 10-12
E-post: kompetenscentrum@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:26 juni 2024