Nya regler om rökfria utomhus­miljöer

Askkopp på fasad

Den 1 juli träder en ny lag gällande tobak och liknande produkter i kraft (2018:2088). Lagen innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på fler allmänna platser. 

Det är till exempel uteserveringar, lekplatser, busshållplatser, inhängande idrottsplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillgång som nu kommer att omfattas av rökförbudet.

Det är ägaren till eller den som disponerar platsen eller lokalen som är ansvarig för att säkerställa att lagen efterlevs.

Tillsynsansvar

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Det betyder att kommunen ska se till så att den som är ansvarig för rökförbudet gör det som lagen kräver.

Mer information

Folkhälsomyndighetens har tagit fram ett informationsblad om den nya lagen. Du hittar också mer information på deras webbplats.

Kontakt

Folkhälsomyndigheten

folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se