Gruppträffar för gravida par

Att vänta, föda och leva med barn innebär en stor omställning i livet. De flesta upplever en stor lycka i att bli föräldrar, men många är inte förberedda på att föräldraskapet i så hög grad påverkar den vuxna parrelationen och livet i allmänhet.

Att träffa andra blivande föräldrar är ett bra sätt att förbereda sig för det nya som väntar och därför erbjuds blivande föräldrar denna möjlighet under graviditetens senare del.

Varje grupp träffas vid två tillfällen, en timme varje gång.

Den första träffen handlar främst om parrelationen och hur vi kan göra för att förbereda oss för det nya. Den andra träffen fokuserar mer på föräldraskapet. Vi använder oss av ett bildmaterial som underlag för diskussionerna och man väljer själv hur mycket man vill prata. Det går lika bra att bara lyssna om man vill.

Träffarna är i Familjecentralens lokaler som ligger i samma hus som barnmorskemottagningen och leds av två socialpedagoger.

Kontakt

Familjecentralen Tidaholm

E-post: familjecentralen@tidaholm.se

Veronika Karlsen

Familjecentralen

Telefon: 0502-60 63 23

E-post: veronika.karlsen@tidaholm.se

Anja Johansson

Familjecentralen

Telefon: 0502-60 64 50

E-post: anja.johansson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 november 2022