Kurser & metoder

Mamma och liten dotter i soffa

Här finns information om olika kurser och metoder vi jobbar med. Klicka på länkarna för att komma till mer information om respektive kurs. Kommunen erbjuder även digitala träffar och föreläsningar, dessa hittar du här. Välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill anmäla dig till en kurs!

Alla Barn i Centrum 3-12 år

ABC 3-12 riktar sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Syftet med programmet är att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Alla Barn i Centrum Tonår

ABC Tonår riktar sig till föräldrar med barn i åldern 13–18 år. Syftet med programmet är att stärka relationen mellan föräldrar och tonåringar samt öka vuxnas lyhördhet och stöd inför tonåringars behov.

ACT: Acceptance and Commitment ­ Therapy

ACT är en kurs baserad på senaste forskningen kring stress och välmående. Du får lära dig konkreta och evidensbaserade verktyg för att hantera livets stress och att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden.

Barn i Föräldrars fokus (BIFF)

BiFF riktar sig till föräldrar som befinner sig i familjerättsliga konflikter. Syftet med metoden är att synliggöra barnets situation och behov vid en familjerättslig konflikt.

Önskar du att även ditt/dina barn kan få hjälp, då finns barngruppen ”Skilda världar”, som är en stödgrupp för barn med separerade eller skilda föräldrar. Syftet är att ge barnen ett eget forum där de kan prata om sina tankar och känslor.

BRA-samtal: Barns Rätt som Anhöriga

BRA-samtal är för dig under 18 år med en förälder eller annan vuxen du bor med som har en sjukdom, en funktionsnedsättning, ett missbruk eller som har dött. I ett BRA-samtal får du möjlighet att prata med någon utanför familjen om dina frågor och hur du mår och har det.

CRAFT: Anhörigstöd

CRAFT står för Community Reinforcement Approach and Family Training och vänder sig till dig som är anhörig till en person som har en beroendeproblematik av till exempel alkohol, narkotika eller spel.

Gruppträffar för gravida par

Att vänta, föda och leva med barn innebär en stor omställning i livet. De flesta upplever en stor lycka i att bli föräldrar, men många är inte förberedda på att föräldraskapet i så hög grad påverkar den vuxna parrelationen och livet i allmänhet.

Family Check-up

Family Check-up består av tre träffar och är en modell för att stödja och vägleda föräldrar till barn mellan 1-17 år. Syftet är att kartlägga och medvetandegöra föräldrarnas styrke- och utvecklingsområden avseende föräldraskapet, vilket minskar barns beteendeproblem genom att stärka förälderns strategier och ledarskap i familjen.

Det stöd som familjebehandlaren kan erbjuda inom ramen för Family Check-Up är modellens eget individuella föräldrastödsprogram Föräldraskap i Vardagen (FiV). Den används som vägledning för att förändra samspelsmönster som dagligen uppstår i familjer. Det är en sessionsbaserad modell och är indelad i tre färdighetsområden: Positivt beteende stöd, Hälsosam gränssättning samt Skapa goda familjerelationer.

Funktionell familjeterapi

FFT är en manualbaserad insats för familjer med ungdomar med utagerande beteendeproblematik. Insatsen utvecklades under 1970-talet av psykolog James Alexander, USA, och används i Sverige sedan 1991.

Första hjälpen/HLR Barn

Tidaholms kommun erbjuder kurs som ger dig grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen på barn, inklusive hjärt- lungräddning, HLR.

Utbildningen hålls 2 ggr per år av personal från Röda Korset.

Marte Meo

Marte Meo-metoden riktar sig till föräldrar, lärare och vårdare som vill förbättra samspelet med barn i åldern 0-18 år som de ansvarar för.

Mini-Röris

Mini-Röris är ett gympapass framtaget av Friskis & Svettis där du som förälder är med och rör dig tillsammans med ditt/dina barn. Passar dig med barn i åldrarna 3-6 år.

Parenting Young Children

PYC riktar sig till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter som har yngre barn (0- 6 år). Programmet går även att anpassas till föräldrar med äldre barn genom att använda samma undervisningsstrategier för förälderns inlärning.

Råd- och stödsamtal

Livet är en berg- och dalbana! Alla kan någon gång behöva råd och stöd av någon utanför den egna familjen eller vänkretsen.

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av det lilla barnets hud. Samtidigt som relationen mellan dig och ditt barn stärks så bidrar masserandet till att stimulera matsmältning, immunförsvar och hjärnans utveckling. Också sömnen kan påverkas positivt. Beröring kan lindra förstoppning och mildra gasbesvär. Massagen hjälper barnet att slappna av och komma till ro.

Tryggare barn

Tryggare barn riktar sig till föräldrar som fått en orosanmälan om våld mot barn i åldern 3–12 år. Syftet med programmet är att stärka relationen mellan barn och föräldrar och minska negativt samspel.

Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln är en kostnadsfri kurs för föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Kursen fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn och består av 8 träffar på Familjecentralen. Trygghetscirkeln utvecklar och stärker din förmåga att förstå och hantera ditt barn, och därigenom förbättra er relation.

Viktiga vuxna - Digitala temakvällar

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Föräldraskap kan vara väldigt givande och även utmanande. Detta gäller genom hela barnets uppväxt och precis som många går på föräldrakurser och liknande när barnen är små kan man behöva mer information eller bolla frågor även när barnen är äldre. Därför finns konceptet Viktiga vuxna i HjoTidBorg. Det är digitala tematräffar ungefär två gånger per termin som riktar sig till dig som är vårdnadshavare till tonårsbarn, men alla som vill är välkomna.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:28 juni 2024