Bygganmälan

Alla åtgärder kräver inte bygglov men det kan ändå krävas en anmälan för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller vissa krav. Det är byggherren (den som själv bygger eller anlitar någon) som ska lämna in anmälan till miljö- och byggnadsnämnden, vilken sedan utfärdar ett startbesked. Du får inte påbörja åtgärden innan du fått startbeskedet och du måste alltid ha ett slutbesked när arbetet är slutfört.

Åtgärder som kräver anmälan

Du behöver göra en anmälan om

 • du ska uppföra eller bygga till ett attefallshus
 • du ska ändra en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus
 • du ska installera eller göra en väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • du ska göra en mindre tillbyggnad på högst 15 m²
 • du ska bygga takkupor på ett en- eller tvåbostadshus
 • du ska ändra en byggnad som innebär att konstruktionen av bärande delar berörs
 • du ska göra en installation eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • du ska inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • du ska riva en byggnad eller del av byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplan
 • du ska göra en ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
 • du ska underhålla en byggnad med särskilt bevarandevärde
 • du ska göra en nybyggnad eller väsentlig ändring av ett mindre vindkraftverk

När du gör en anmälan för en åtgärd av enklare karaktär till exempel en mindre tillbyggnad där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig ska du skicka in de handlingar som krävs för att vi ska kunna ge dig ett startbesked direkt.

Vad ska ingå i en anmälan?

Följande behöver du ha med i bygganmälan:

 • anmälningsblankett bygganmälanPDF (digitalt eller i pappersform)
 • teknisk beskrivning
 • situationsplan över den plats där du tänkt bygga med byggnaden utritad, måttsatt och skalenlig
 • fasadritningar, måttsatta och skalenliga
 • planritning, måttsatt och skalenlig
 • sektionsritning, måttsatt och skalenlig
 • andra handlingar av vikt beroende på vad ansökan avser, det kan vara till exempel konstruktionsritningar, hållfasthetsberäkningar eller brandskyddsbeskrivningar.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Jörgen Nyström

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502-60 60 14

E-post: jorgen.nystrom@tidaholm.se

E-tjänster och blanketter

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:24 maj 2018