Anslagstavla

Här tillkännages politiska dokument enligt kommunallagen (2017:725) kap. 8. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen har möjlighet att överklaga beslut inom tre veckor från det datum beslutet publicerats.

På grund av att kommunen bytt webbplats har flera dokument nedan samma publiceringsdatum. Dessa har tidigare gått att ta del av på kommunens gamla webbplats under olika lång tid. Klicka på protokollet du vill ta del av för att se när anslaget avpubliceras.

 • 2018-05-24

  Sammanträdesprotokoll från Social- och omvårdnadsnämnden 2018-05-15


  Protokoll/kungörelse från Social- och omvårdnadsnämndens sammanträde 2018-05-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-23

  Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-15


  Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-05-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-22

  Kungörelse Kommunfullmäktige 2018-05-28


  Kungörelse för Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28 finns som PDF-fil nedan.
  Läs mer
 • 2018-05-21

  Sammanträdesprotokoll från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2018-05-02


  Protokoll/kungörelse från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2018-05-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-18

  Sammanträdesprotokoll från Tekniska nämnden 2018-05-17


  Protokoll från Tekniska nämnden sammanträde 2018-05-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-16

  Dagordning Socialförvaltningens arbetsutskott 2018-05-15


  Dagordningen från socialförvaltningens sammanträde 2018-05-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-16

  Sammanträdesprotokoll från Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2018-05-15


  Dagordningen från Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2018-05-15 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-15

  Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-05-02


  Protokoll Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-05-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-14

  Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-02


  Protokoll/kungörelse från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-05-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer
 • 2018-05-11

  Sammanträdesprotokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2018-05-03


  Protokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-03 är nu justerat. Dagordningen finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Läs mer

Kontakt

Kansliavdelningen

Telefon: 0502-60 60 43

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 maj 2018