Invandring & integration

Tidaholms kommun jobbar aktivt för att främja integration och för att mångfald ska vara ett naturligt perspektiv i kommunen.

Tidaholms kommun har en integrationspolicy, detta innebär att kommunen har ett övergripande förhållningssätt i hur vi arbetar med integration samt att ansvarsfördelning och uppdrag tydliggörs.

Här finns också information om:

Tidaholms kommuns integrationsarbete

  • Kommunen ska ge god service och vara tillgänglig för alla invånare oavsett etnicitet, kultur och språk.
  • Kommunen ska arbeta för att samtliga invånare och besökare upplever att de blir väl bemötta.
  • Kommunen ska sträva efter att alla invånare ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens utveckling.
  • Kommunen ska arbeta för jämlik hälsa mellan alla grupper i samhället.
  • Kommunen ska se mångfald som en styrka och ska ta tillvara på den resurs som människor med olika etnisk och kulturell bakgrund utgör.
  • Kommunen ska verka för ett samhälle där etnicitet, religion, eller socioekonomiska faktorer inte ska vara avgörande för individens deltagande i samhället.
  • Kommunen ska se till att nyanlända i sin introduktion i samhället har rätt till stimulerande lärande, inflytande och en trygg arbetsmiljö.

Under det senaste äret har Tidaholms kommun tagit emot ungefär 117 personer.

Sedan 1 mars 2016 har Tidaholms kommun ett krav från staten att ta emot flyktingar med uppehållstillstånd och även ensamkommande barn. Utöver detta väljer vissa asylsökande vuxna och barnfamiljer att bosätta sig hos släktingar eller bekanta i kommunen istället för att bo på flyktinganläggning.

Sedan den nya bosättningslagen (ytterligare information om bosättningslagen hittar du under relaterade länkar till höger) trädde i kraft den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Fördelningstalet 2017 för Tidaholms kommun är 12 personer, därför måste vi finna boendealternativ omgående.

Integrationssamordnaren i Tidaholms kommun ansvarar för det praktiska mottagandet, så som förmedling av bostad.

Våra nya svenskar kan ha svårare att komma in på bostadsmarknaden än etablerade svenskar med större kontaktnät. Samtidigt är behovet av en fast punkt i tillvaron kanske extra stor i just denna grupp. Det är med eget boende som livet i det nya landet kan börja på allvar.

Integrationssamordnaren ger även råd och stöd till den kommunplacerade och lämnar information till andra kommunala verksamheter, myndigheter, organisationer och till allmänheten.

Vill du hjälpa till?

Vi vill nu involvera dig som kommuninvånare att underlätta för människor att integreras i samhället. Om du har en lägenhet, stuga eller en villa med uthyrningsrum är det nu möjligt att hyra ut ditt boende.

Om du som kommuninvånare vill göra en frivilliginsats för nyanlända i Tidaholm finns det behov av gode män, särskilt förordnad vårdnadshavare och familjehem till de ensamkommande barnen. Ytterligare information hittar du under relaterade länkar till höger.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 maj 2018