Riskbruk och missbruk

Riskbruk och missbruk är något man kan behöva hjälp att komma ur. Det kan gälla alkohol, narkotika, tabletter eller spelproblem.

Har du eller känner du någon som har beroendeproblem ska du kontakta socialtjänsten. Förutom egen behandlingspersonal finns tillgång till läkare. Verksamheten är kostnadsfri och bygger på frivillighet. Du har möjlighet att söka anonymt.

Du är välkommen att kontakta oss både om du är orolig för en anhörig eller bakant eller om det är du själv som behöver någon att prata med eller annat stöd.

Socialförvaltningen har som ambition att kunna ta emot alla som söker hjälp för sitt missbruk senast dagen efter att den första kontakten har skett.

Stödgrupp för spelberoende

Spelberoendegruppen är en ideell organisation som hjälper personer som befinner sig i spelmissbruk och anhöriga till personer med spelmissbruk. Komtakta socialtjänsten för mer information.

Kontakt

Socialförvaltningens reception

Telefon: 0502-60 62 20

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:5 maj 2021