Riskbruk och missbruk

Har du, eller känner du någon som har beroendeproblem? Du kanske är anhörig till någon med beroendeproblem? Det kan gälla alkohol, narkotika, tabletter eller spelproblem. Har du behov av att prata med någon om beroendeproblematik?

Kontakta då socialtjänsten vuxengrupp. Förutom egen behandlingspersonal finns tillgång till läkare. Verksamheten är kostnadsfri och bygger på frivillighet. Du har möjlighet att söka anonymt.

Stödgrupp för spelberoende

Spelberoendegruppen är en ideell organisation som hjälper personer som befinner sig i spelmissbruk och anhöriga till personer med spelmissbruk.

Kontakt

Socialförvaltningens reception

Telefon: 0502-60 62 20

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 maj 2018