Chatta med socialtjänsten

Chatten är öppen onsdagar kl. 14-17.

När chatten är öppen syns en oreange pratbubbla i skärmens nedre högra hörn. Klicka på den för att börja chatta.

Du kan chatta med oss om vad du vill. Det kan handla om skolan, hur du har det hemma, självkänsla, alkohol och droger, utanförskap, kriminalitet eller något annat du behöver prata om.

Socialtjänsten kan ge stöd i olika former. Du kan fråga oss om både små och stora saker. Kanske räcker det med att vi bara pratar för att du ska få det stöd du behöver. Vill du ha och behöver mer hjälp kan vi tillsammans ta reda på vilka behov du eller din familj har och hitta en lösning.

Att vara anonym

När du chattar med oss kan du välja om du vill berätta vem du är eller vara anonym. Om du inte vill säga vem du är så kan vi ändå svara på dina frågor. Alla på Socialtjänsten (vi som svarar i chatten) har dock anmälningsskyldighet. Det betyder att om vi blir väldigt oroliga för någon som är under 18 år så kommer vi att göra allt vi kan för att kunna hjälpa den personen.

Vanliga frågor

Nedan kan du se svaren på de vanligaste frågorna om chatten.

Kan jag vara anonym?

Du kan välja att chatta anonymt och inte berätta vem du är men även om du berättar vem du är har vi som arbetar inom socialtjänsten tystnadsplikt. Det betyder bland annat att vi inte får tala om för din familj eller vänner att du har kontaktat oss.
Om du är under 18 år och berättar vem du är och vi blir väldigt oroliga för dig kan vi ibland behöva frångå tystnadsplikten.

Kan ni bryta tystnadsplikten om det framkommer misstankar om att barn under 18 år far illa?

När det finns misstankar om att ett barn under 18 år far illa är det socialtjänstens uppgift att reda ut situationen och avgöra vilket stöd eller skydd barnet eventuellt behöver.

Är du under 18 år så innebär detta att om du berättar för oss vad du heter, eller om vi på annat sätt får reda på vem du är, så är vi skyldiga att agera. Det kan innebära att vi tar kontakt med dig och utreder om du behöver någon form av stöd eller skydd.

Om du misstänker att någon annan under 18 år far illa kan du göra en anmälan till socialtjänsten. Du behöver inte veta säkert om något är fel, utan det räcker att du har en misstanke eller känner en oro. Uppgifter om en anmälares identitet lämnas normalt ut till den som anmälan rör (om de är kända), om du inte uppger att du som anmälare vill vara anonym.

Kan ni bryta tystnadsplikten om någon befinner sig i en nödsituation?

Om det i chattkonversationen framkommer att du eller någon annan befinner sig i en nödsituation, kan vi komma att försöka ingripa. Detta kan till exempel innebära att vi kontaktar larmcentralen 112 om vi tror att vi vet vem du är.

Sparas chattkonversationen?

När chatten är avslutad sparas konversationen i tre månader hos socialtjänsten och kommer därefter att raderas.

Får vem som helst läsa de sparade konversationerna?

Under tiden som konversationen sparas kan vem som helst be om att få läsa den. Innan socialtjänsten låter andra personer läsa konversationen görs dock en så kallad sekretessprövning. Det innebär att vi läser igenom konversation-en för att se om den innehåller känsliga eller personliga uppgifter om dig eller andra. Om den innehåller känsliga eller personliga uppgifter (som till exempel namn eller dylikt) får vi endast låta dig som har haft konversationen läsa de delarna.

För att du ska få läsa din egen konversation måste vi dock vara helt säkra på att du är samma person som vi chattade med. Detta kan vara svårt att avgöra – speciellt om du har valt att vara anonym. Kan vi inte det, kan vi inte heller låta dig läsa texten.

Kontakt

Socialkontoret

Telefon: 0502-60 62 20

E-post: socialforvaltningen@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:6 augusti 2019