INSTÄLLT - Sällskapspromenader för att främja gemenskap och hälsa

Exempelbild för mall

Tyvärr måste vi meddela att sällskapspromenaderna ställs in. Promenaderna skulle ägt rum söndagarna 9 juni, 16 juni, 30 juni och 7 juli med syftet att erbjuda medborgarna chansen att knyta nya bekantskaper och främja både den fysiska och mental hälsan.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se