14/5 Informationsmöte efter beslut om nedläggning av förskola i Madängsholm

Exempelbild för mall

Tidaholms kommun bjuder in till informationsmöte med anledning av barn- och utbildningsnämndens beslut om att stänga förskolan Linblomman i Madängsholm. Syftet med mötet är att skapa klarhet kring beslutet och dess påverkan på samhället.

Datum: Tisdag, den 14 maj
Tid: 18.30
Plats: Madängsholms Bygdegård

Den 25 april beslutade barn- och utbildningsnämnden att lägga ner förskolan Linblomman i Madängsholm. Beslutet togs på grund av att lokalernas kvalitet inte möter de ställda kraven, och att kommunens ekonomiska situation för närvarande inte tillåter nödvändiga renoveringar eller nybyggnation.

Beslutet har väckt frågor och funderingar om hur detta påverkar Madängsholm som samhälle nu och i framtiden. Med anledning av det bjuder Tidaholms kommun in allmänheten till ett informationsmöte. Under mötet ger vi mer information om bakgrunden till beslutet, vilka effekter som förväntas och tankar om framtiden. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor.

Deltar gör barn- och utbildningsnämndens ordförande Zelal-Sara Yesildeniz och vice ordförande Lena Andersson samt nämndsledamöter.

Vi ser fram emot ett öppet och givande samtal.
Ingen föranmälan krävs.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontaktcenter@tidaholm.se