Välkommen på trygghetsvandring 30/11

Känner du dig trygg när du vistas utomhus i kommunen? Känns vägar och övergångsställen säkra? Upplever du platser som tillgängliga?

Tidaholms kommun och polisen vill höra dina tankar om kommunens utemiljöer. Välkommen till trygghetsvandring den 30 november kl. 17.30.

Vulcanön med omnejd

Området denna gång är Vulcanön med omnejd, vi startar upp inomhus på Disponentvillan. Syftet är att allmänheten får vara med och tycka till om den fysiska miljön och tryggheten. Medverkar gör samhällsbyggnad, folkhälsa, SMS och polis.

Trygghetsvandring utomhus. Gruppvis besöks olika platser och anteckningar förs över problem som kan åtgärdas kring trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet.

Anmälan: Tel. 0502-60 64 46 eller mail malin.gustafsson@tidaholm.se senast den 29 november.

Vill du lämna synpunkter utan att delta: Du är välkommen att maila in dina åsikter till malin.gustafsson@tidaholm.se. Hör av dig senast den 29 november för att vi ska kunna ta med dina inspel i resultatet.

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se