Tidaholms kommun implementerar visselblåsarfunktion

Om någon upptäcker allvarliga brister inom offentlig verksamhet ska det finnas möjlighet att påtala detta, så kallad visselblåsning. Nu har Tidaholms kommun implementerat en ny lösning för att öka tydligheten kring anställdas möjlighet att larma.

- Anställda ska ha flera olika sätt att larma om man upptäcker brister, funktionen för visselblåsning är till för de mest allvarliga fallen. Det är betydligt vanligare att man har ett samtal med sin chef och att verksamheten hittar lösningar på eventuella problem. Vi ser dock positivt på den nya lag som fastslår att alla kommuner ska ha en funktion för visselblåsning och det känns bra att vi har fått en i Tidaholm, säger Maria Johansson, personalchef.

Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller direkt olämpliga.

De som omfattas av möjligheten att visselblåsa är både anställda, inhyrd personal samt personer som utför praktik eller motsvarande inom kommunen. Anmälan kan göras anonymt.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se