Undvik eldning i skog och mark!

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg meddelar att brandrisken är mycket hög efter långvarigt vackert väder med lite regn. Därför uppmanas alla att vara mycket försiktiga eller helt undvika att grilla, elda och använda stormkök i skog och mark. Under Midsommarhelgen och i början av vecka 26 kommer brandrisken att vara extremt stor och eldningsförbud kan komma att införas.

Vid hög brandrisk är det viktigt att vara mycket försiktig eller helt undvika att:

  • Använda engångsgrill
  • Använda stormkök
  • Göra upp eld eller grilla direkt på marken
  • Använda pyroteknisk utrustning, som fyrverkerier utomhus.

Brandriksken är hög efter långvarigt torrt och vackert väder med lite regn. Marken är torr och det är stor antändnings- och spridningsrisk. Det krävs längre perioder med regn för marken ska återhämta sig och få ner brandrisken till en låg och stabil nivå.

Det är säkrare att grilla på iordningställda grillplatser med kol, briketter och gasol. Var alltid försiktig när du eldar eller grillar och var alltid förberedd att släcka en eventuell eld.

High fire risk – avoid lighting fires in the woods and terrain

The risk of fire is very high after a period of dry and sunny weather and only a little rain. The ground is very dry and it's high risk of ignition and sparks spreading. It requires longer periods of rain for the ground to recover and making the risk of fire lower.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg urges everyone to be very careful or avoid to light barbeques/grill and campfires outdoors in the woods and the terrain.

It is safer to light barbeques/grill in approved grilling areas with coal, briquettes or LPG (liquefied petroleum gas). Always be careful when you light fires or barbeques/grill and always prepare how to extinguish an eventual fire.

During high fire risk, it's important to be careful or to avoid:

  • Any use of disposable grill
  • Any use of portable stove
  • Setting up your own campfire or using a fireplace/grill in the woods or terrain
  • Outdoor open fires (bonfires)
  • Any use of pyrotechnic equipment, for example fireworks outdoors

Kontakt

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Kommunsamordningscentralen (KSC)

Telefon: 0515-88 58 80

E-post: ksc@falkoping.se