Medborgarlöfte 2022 mellan Tidaholms kommun och Polisen undertecknat

Den 2 februari undertecknades 2022 års medborgarlöfte mellan Tidaholms kommun och Polisen. Arbetet med att bekämpa narkotika och öka tryggheten i trafiken fortsätter.

Under 2022 kommer polisen och Tidaholms kommun att särskilt fokusera på bekämpning av narkotika samt trygghetsskapande åtgärder i trafiken. Syftet är att minska narkotikaanvändandet, främst bland unga, samt att minska felbeteenden
och lagöverträdelser i trafiken.

Utöver detta arbete fortsätter satsningar på brottsförebyggande samverkan.

- Det är positivt att kommunen och polisen jobbar långsiktigt tillsammans för att minska brottsligheten och öka tryggheten för Tidaholms invånare. I samband med att vi undertecknar vårt medborgarlöfte har vi givande samtal. Tidaholm är en trygg plats men det finns alltid utrymme för förbättringar, vi påtalar till exempel vikten av en ökad polisiär närvaro i Tidaholm, säger Kommunalråd Runo Johansson (L).

SCB:s medborgarundersökning visar att Tidaholmare känner sig trygga

I SCB:s medborgarundersökning får Tidaholm positiva resultat gällande trygghet år 2021. I Tidaholm är det fler än i snittet för landet som känner sig trygga ute både dag- och kvällstid. Få känner sig oroliga för att utsättas för brott. De punkter där kommunen får något sämre resultat handlar om störande trafik och låg polisiär närvaro.

Mer information om Tidaholms resultat i undersökningen finns på koladas webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se