Hemvården måste prioritera – sjukfrånvaro bland personal orsaken

Hemvården i Tidaholms kommun är just nu hårt belastad på grund av hög sjukfrånvaro hos personal. Detta innebär att brukare kan få mindre stöd än vanligt med exempelvis sociala aktiviteter, städning och promenader för att säkerställa att alla brukare får det stöd som prioriteras högst.

Just nu är det en hög sjukfrånvaro bland personalen inom hemvården. En av orsakerna är att många är hemma med förkylningssymtom och väntar på provsvar. Extra personal är inne men det räcker i dagsläget inte för att hinna göra allt som vanligen görs.

Hemvården kommer att göra individuella bedömningar kring vilket stöd och vilka insatser som ska prioriteras. Så snart belastningen minskar kommer hemvården att återgå till ordinarie rutiner.

Den höga smittspridningen i samhället är grundorsaken till den höga sjukfrånvaron. Kommunen uppmanar alla att ta sitt ansvar och bidra till minskad smittspridning. Det är framförallt viktigt att inte ha kontakt med personer i riskgrupper, däribland äldre, om man själv kan vara smittad. Är det nödvändigt att göra besök så rekommenderas att använda skyddsmaterial som munskydd och visir.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se